• slider1.jpg

Trzy nowe drogi Środa, 10 października 2018

Gmina Stary Sącz wyremontowała trzy drogi gminne z dofinansowaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W Barcicach, Woli Kroguleckiej i Przysietnicy pojedziemy po nowym asfalcie przez 2,5 km.

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych na rok 2018 r. przewidziano dla drogi „Barcice Górne – Facimiech”,  drogi gminnej „Za potokiem – Leśniczkówka” w Przysietnicy i remontu drogi gminnej „Barcice Górne – Wola Krogulecka – Osiedle Łąki”.

Wysokość dotacji do tych trzech wynosiła 740 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że Burmistrz Jacek Lelek odebrał promesę z przeznaczeniem na remonty tych dróg gminnych pod koniec lipca.


Urząd Miejski w Starym Sączu