• slider1.jpg

UWAGA. Spotkanie informacyjne w sprawie ul. Trakt św. Kingi i ul. Papieskiej Piątek, 05 października 2018

W poniedziałek 8 października o godz. 18.00 zapraszamy do DCP Opoka (sala konferencyjna). Z zainteresowanymi przedmiotową sprawą mieszkańcami spotkają się burmistrz Jacek Lelek i osoby merytorycznie związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

W związku z uwagami pana Krzysztofa Mroza przedstawionymi na spotkaniu  z dziennikarzami i grupą mieszkańców Starego Sącza w dniu 3 października w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania OPOKA, a dotyczącymi rzekomych nieprawidłowości przy projektowaniu, wykonawstwie i realizacji przebudowy i rozbudowy ulic Trakt św. Kingi i ul. Papieskiej, uprzejmie informujemy, że inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem, a poszczególne jej etapy były realizowane zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Uważamy, że lista uchybień przedstawionych przez pana Krzysztofa Mroza ma charakter subiektywnych opinii. Dlatego chcąc rozwiać zasiane wśród Państwa wątpliwości, zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie z burmistrzem Jackiem Lelkiem i osobami merytorycznymi związanymi z przygotowaniem i realizacją tej inwestycji.


Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 8 października o godz. 18.00 w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania Opoka (sala konferencyjna).


Urząd Miejski w Starym Sączu