• slider1.jpg

Harmonogram budowy kanalizacji w zachodniej cześci Starego Sącza Środa, 05 września 2018

Cała inwestycja jest rozciągnięta w czasie i podzielona na etapy, tak, by jak najmniej zakłócać ruch w Starym Sączu, a wykonawca zacznie pracę od ul. Żwirki i Wigury i ul. Podegrodzkiej. Ul. Piłsudskiego będzie realizowana jako ostatnia.

Trwa budowa kanalizacji. Wykonawca zaczął kolejny etap przedsięwzięcia od prac na ul. Bazielicha, ale przed nami kolejna część zdania, czyli kanalizacja zachodniej części miasta.

Przybliżony harmonogram prac na załączonej mapie.

 www.google.pl/maps/d/viewer

To część zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 26 968 906,56 złotych, z tego wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) wynosi 13 363 310,28 złotych.

Wszelkich informacji na temat przebiegu linii i zakresu robót  udziela BIURO NADZORU PROJEKTU przy ul. Stefana Batorego 30 (czynne czynne w środy i czwartki w g. 11 -14.)

Poniżej rzut oka na realizowaną i planowaną rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie.


Urząd Miejski w Starym Sączu