• slider1.jpg

Uroczyste przekazanie umów na dofinansowanie OSP Czwartek, 09 sierpnia 2018

W dniu 3 sierpnia 2018 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie miało miejsce uroczyste przekazanie umów na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych przez Sejmik Województwa Małopolskiego ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2018".

Konkurs Bezpieczna Małopolska 2018
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

 

         W dniu 3 sierpnia 2018 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie miało miejsce uroczyste przekazanie umów na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych przez Sejmik Województwa Małopolskiego ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2018". Wśród  beneficjentów jest również Gmina Stary Sącz, która uzyskała pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej dla wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w wysokości 13 251,00 zł. Pozostała kwota na realizację tego zadania przekazana zostanie ze środków własnych Gminy.
   

   Dzięki udzielonej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego oraz środków z budżetu Gminy Stary Sącz zakupiony zostanie: defibrylator dla jednostki OSP Moszczenica Niżna, akumulatorowy maszt  oświetleniowy LED dla jednostki OSP Barcice oraz odzież ochronna do działań bojowych dla jednostek OSP Stary Sącz, Gołkowice Górne, Moszczenica Wyżna, Przysietnica, Gaboń.


Zamieszczone zdjęcie pochodzi ze strony www.malopolska.pl