• slider1.jpg

51. Sesja Rady Miejskiej - dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej Wtorek, 31 lipca 2018

Pierwszy krok do budowy sieci kanalizacyjnej w Mostkach, Moszczenicy Wyżnej, Moszczenicy Niżnej i Gołkowicach Dolnych został zrobiony.

Zmiany w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane z nowymi pozyskanymi środkami do budżetu, uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Mostkach, Starym Sączu i Gołkowicach Dolnych, a przede wszystkim uchwała, która daje nadzieję na dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej w gminie – to najważniejsze punkty ostatniego LI posiedzenia Rady Miejskiej w Starym Sączu.

Rada Miejska upoważniła burmistrza Starego Sącza do złożenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o rozszerzenie rzeczowe i finansowe projektu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz" w ramach zwartej przez naszą gminę wcześniejszej umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki której realizowana jest, warta 26 mlnz zł budowa sieci w zachodniej części miasta.

Rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego dotyczy Mostek, Moszczenicy Niżnej, Moszczenicy Wyżnej i Gołkowic Dolnych. Planowany koszt rozszerzenia do 35 600 000,00 złotych.

Rada wyraziła też zgodę na przyjęcie do realizacji rozszerzonego rzeczowo i finansowo projektu i zaakceptowała założone w studium wykonalności plany taryfowe wraz z co bardzo ważne wieloletnią prognozą dopłat do taryf.

Budowa kanalizacji to dla nas rzecz strategiczna i chcemy,by jak najwięcej mieszkańców mogło skorzystać z tego dobrodziejstwa – mówił burmistrz. -  Skorzystać dla zdrowia, dla ochrony środowiska, dla wygody i dla uatrakcyjnienia naszej gminy. Zobaczymy, czy nam się uda, na razie złożymy wniosek o dofinansowanie. Koniunktura jest dobra i chcemy ją wykorzystać.  


Urząd Miejski w Starym Sączu