• slider1.jpg

Pokój i dobro – siostra Anna Teresa Izworska odebrała medal „Za zasługi dla Starego Sącza” Wtorek, 31 lipca 2018

By dostrzec dobro w drugim człowieku samemu trzeba być dobrym – powiedziała zasłużona dla miasta klaryska.

Wieloletnia ksieni starosądeckiego klasztoru ss. Zakonu Świętej Klary nie mogła rzecz jasna odebrać medalu osobiście na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu 21 lipca. Dlatego delegacja złożona z licznych przedstawicieli rady na czele z przewodniczącą Ewą Zielińską, burmistrzów Jacka Lelka i Kazimierza Gizickiego oraz sekretarza Daniela Śmierciaka złożyła wizytę w klasztorze. Świadkami wręczenia honorowego odznaczenia siostrze Annie Teresie Izworskiej było osiem sióstr ze zgromadzenia.

Anna Teresa Izworka przez trzy kadencje pełniła funkcję ksieni zgromadzenia klarysek w Starym Sączu, od 39 lat pozostaje w posłudze zakonnej. Działalność matki Teresy Izworskiej daleko wykracza poza życie kontemplacyjne. Jest sprawną menedżerką potrafiącą pozyskać na prace remontowe i konserwatorskie w klasztorze i kościele pw. Św. Trójcy pieniądze zewnętrzne. Zawsze życzliwa różnym inicjatywom odbywającym się na klasztornym dziedzińcu i kościele pw. Św. Trójcy. Dzięki jej otwartości i życzliwości mogliśmy obejrzeć ukryte przez siedemset lat za klauzurą były przedmioty z klasztoru św. Kingi w Starym Sączu podczas wystawy „Dziedzictwo kulturowe św. Kingi”. Siostra Teresa dokłada nieustannie swoją cegiełkę do bogatego dziedzictwa kulturalnego Starego Sącza i czyni klasztor żywym ośrodkiem kultury i kultu. Bardzo mocno zaangażowana w organizację wizyty papieża Jana Pawła II w Starym Sączu i kanonizację św. Kingi. Świętego naszych czasów, Jana Pawła II, gościła w murach klasztoru. Jest autorką słów do utworu pt. "Za Chrystusem", oficjalnego Hymnu V Synodu Diecezji Tarnowskiej i współautorką libretta do „Oratorium o św. Kindze - Najważniejsza jest miłość”.

O wręczeniu odznaczeń za całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej  na rzecz Gminy Stary Sącz pisaliśmy tutaj:  www.stary.sacz.pl/pl/3396/189073/Za_zaslugi_dla_Starego_Sacza.html


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria