• slider1.jpg

Nowa hala sportowa i biblioteka w Starym Sączu Poniedziałek, 09 lipca 2018

Przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zostanie wybudowana pełnowymiarowa hala sportowa. Obiekt będzie służył uczniom, ale także wszystkim mieszkańcom miasta. Koszt inwestycji, która powinna być zakończona w 2019 roku opiewa na kwotę ponad 7,1 min zł, z czego dofinansowanie wyniesie 5,3 min zł.

Umowę gwarantującą dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na ręce burmistrza Jacka Lelka przekazali: wicemarszałek dr Stanisław Sorys i Leszek Zegzda z zarządu województwa, w obecności Stanisława Pasonia radnego sejmiku i Ewy Zielińskiej przewodniczącej Rady Miejskiej.

- W hali będą boiska do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki i koszykówki, zaplecze z sanitariatami, trybuna na 200 osób - mówił burmistrz Jacek Lelek na konferencji prasowej w poniedziałek 9 lipca br. - I powstanie też szkolna biblioteka, bo tak zakłada cały ten projekt. A w otoczeniu zaplanowano posadzenie nowych drzew – informował i precyzował Gospodarz Gminy. Natomiast Goście uraczyli obecnego Burmistrza Starego Sącza i poprzednika wieloma słowami uznania za rozmach inwestycyjny i racjonalne gospodarowanie groszem publicznym.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria