• slider1.jpg

Harde dzieciaki uczyły się pływać Czwartek, 28 czerwca 2018

Zakończył się projekt nauki pływania dla 120 uczniów szkół podstawowych ze Starego Sącza, Gołkowic, Skrudziny i Gabonia organizowany przez Gminę Stary Sącz.

Projekt ukierunkowany na naukę pływania lub doskonalenie już wcześniej nabytych umiejętności, stanowił ponadto alternatywę dla niedoboru ruchu w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych i wypoczynku przed telewizorem lub przy komputerze. Dzieci uczestniczące w kursie podstawowej nauki pływania odnoszą szerokie korzyści zdrowotne (podniesiona odporność, skorygowane wady postawy, lepsza kondycja) i społeczne nie tylko w krótkim horyzoncie czasowym, ale przede wszystkim długofalowo przynosząc trwałą poprawę stanu zdrowia.

Nauka pływania odbywała się na pływalni w Chełmcu i prowadziła ją szkółka pływacka Hardy Dzieciak. Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 30 tys. złotych z czego dofinansowanie z budżetu Gminy Stary Sącz to ponad 20 tys. złotych.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria