• slider1.jpg

UWAGA! Nowa forma rozliczeń podatników VAT z kontrahentami Czwartek, 28 czerwca 2018

Od 1 lipca wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku towarów i usług wprowadzająca tzw. mechanizm podzielonej płatności. 

Gmina Stary Sącz informuje, że w związku z wejściem w życie dnia 1 lipca 2018r. ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz.62), obowiązywać będzie nowa forma rozliczeń podatników VAT z jej kontrahentami, będącymi także podatnikami VAT - tzw. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI.

W przypadku, gdy faktura zawiera podatek VAT płatności można dokonać za pomocą utworzonego przez bank albo SKOK (spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową) KOMUNIKATU PRZELEWU (specjalny rodzaj przelewu udostępniany przez bank). Zapłata kwoty podatku VAT dokonywana jest poprzez komunikat przelewu na rachunek VAT, pozostała kwota na rachunek wskazany w fakturze sprzedaży.

Ustawa wskazuje jak na razie na dobrowolność stosowania tego rozwiązania przez nabywców i nie jest ono obowiązkowe. Wystawione przez Gminę na innych czynnych podatników podatku VAT faktury mogą więc być regulowane za pomocą komunikatu przelewu albo jak dotychczas zwykłym przelewem bankowym.

Jednocześnie informujemy, że faktury wystawione przez Gminę Stary Sącz na rzecz osób fizycznych lub prawnych, które nie są podatnikami VAT, należy regulować jak dotychczas zwykłym przelewem bankowym.

UWAGA: Przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności można dokonać zapłaty za jedną fakturę VAT.


Urząd Miejski w Starym Sączu