• slider1.jpg

Trzy podpisy warte 35 milionów złotych Czwartek, 07 czerwca 2018

Burmistrz Jacek Lelek podpisał dzisiaj z wykonawcami umowy na budowę Park&Ride, hali sportowej przy SP nr 1 i kanalizacji w zachodniej części Starego Sącza. 

Najdroższą i najbardziej skomplikowaną inwestycją jest budowa kanalizacji w zachodniej części miasta. Roboty wykona konsorcjum firm Machnik i Krisbud.

- To największe zadanie jakie Gmina Stary Sącz realizuje z własnego budżetu, a koszt to prawie 20 mln zł – mówił podczas podpisania umowy burmistrz Jacek Lelek. - Wsparciem jest dofinansowanie z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 13 mln zł.

Koparki pojawią się na ul. Piłsudskiego około połowy lipca.

Firma wykonała już kilka podobnych inwestycji na terenie i Starego Sącza i Nowego Sącza i myślę, że będziemy się dobrze dogadywać z mieszkańcami – podkreślał Krzysztof Machnik, szef firmy – starosądeczanie są wyrozumiali i widzą potrzebę budowy sieci kanalizacyjnej. 

Firma Machnik wykonuje w tym momencie kanalizację na ul. Partyzantów.

- Duży nacisk kładziemy na pracę odtworzeniową, czyli odbudowę chodników i nawierzchni ulic – zapewniał Krzysztof Machnik. - Wykopy będą głębokie, a chcemy, żeby wykonana praca była wizytówką firmy. Samej kanalizacji nie widać, ale zdarza się, że widać jej „uboczne efekty” na powierzchni. Dołożymy wszelkich starań, by ten grunt po położeniu kolektora pod chodnikami i asfaltem odpowiednio zagęścić. Dajemy długi okres gwarancji i w naszym interesie jest, żeby ta robota odtworzeniowa była po prostu trwała i solidna. Zresztą jestesmy firmą z Sądecczyny - pracujemy niejako u siebie. Myślę, że za półtora miesiąca, może za miesiąc ruszymy z pracami.

Roboty będą się wiązać z utrudnieniami w ruchu.

- Przetarg wygrał sprawdzony wykonawca, który ma doświadczenie w takich inwestycjach. Firma tak poprowadzi prace na ulicach Piłsudskiego i Źródlanej, by zawsze ciąg komunikacyjny od strony Gołkowic był przejezdny, ale utrudnień przy takiej dużej inwestycji nie da się uniknąć – podkreśla burmistrz.

 Burmistrz podpisał dzisiaj również umowy na wykonanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Park&Ride. Te umowy pokazują również skalę dofinansowania jakie udało się zdobyć na te inwestycje.

Tak wygląda "dorobek"  inwestycyjny dzisiejszego dnia.

Kanalizacja część zachodnia Starego Sącza – Konsorcjum firm Machnik i Krisbud

koszt budowy po przetargu 19 897 035.11 zł

Projekt "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. 

Planowany całkowity koszt  realizacji  projektu (włączając tam inne zadania z  tego projektu realizowane w osobnych postępowaniach przetargowych, czylii ul. Bazielicha i Dunajcowa, ul. Partyzantów, ul. Węgierską) wynosi 26 968 906,56 zł, z tego  wysokość  dofinansowania  z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) wynosi 13 363 310,28 zł

 

Park & Ride - Wykonawca Komplex Bud Józef Wójcik Łącko 

koszt budowy po przetargu 6 947 374 .25 zł

Dofinansowanie Regionalny Program Operacyjny  5 392 000 zł 

 

Hala Sportowa przy SP 1 wykonawca - Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej C.O. i Gaz Marcin Pietruszka Brzezna 

 koszt budowy po przetargu 7 399 553.69 zł

Dofinansowanie Regionalny Program Operacyjny 5 368 912. 35 zł


Urząd Miejski w Starym Sączu