• slider1.jpg

Klucz się znalazł, pieniądze też - 5,3 mln zł na halę sportową w "Jedynce" Poniedziałek, 26 lutego 2018

Po dobrych wieściach dotyczących dofinansowania do remontu i rozbudowy „Galerii pod 5” (5,2 mln zł) Stary Sącz zdobył kolejne pieniądze. Przy SP nr 1 powstanie pełnowymiarowa sala sportowa. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dostaniemy 5 368 912, 35 zł dofinansowania do tego zadania.

Sala o wymiarach 24 m na 42 m z jednej strony wyposażona będzie w trybuny na 200 miejsc. Kosztorys inwestorski to 7 168 229,84 zł.  To dofinansowanie to efekt wielu prac przygotowawczych (utworzenie i przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji, wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, napisania i złożenia wniosku, ponieważ przyznawanie dotacji odbywało się w trybie konkursowym). Termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu to przełom 2019/ 2020 roku.

O tym, że gotowy jest już projekt i pozwolenie na budowę hali i plan złożenia wniosku o dofinansowanie burmistrzowie informowali już w czerwcu ubiegłego roku. Podczas II edycji „Tischneriady” w starosądeckiej „Jedynce” cała społeczność szkolna zaangażowana była w poszukiwania klucza do nowej hali sportowej, którą burmistrzowie obiecali wybudować. Klucz, który sprytnie ukryła pani dyrektor Elżbieta Bodziony został odnaleziony przez jedną z uczennic i przekazany wiceburmistrzowi Kazimierzowi Gizickiemu.

Rozbudowę sali gimnastycznej zaplanowano w części południowej szkolnej działki. Hala będzie stykała się ścianą z budynkiem istniejącej szkoły podstawowej. Część zabudowy kolidująca z projektowaną rozbudową przeznaczona jest do rozbiórki. Koło hali zaprojektowano też 39 miejsc postojowych. Razem z dofinansowaniem modernizacji kamienicy gdzie mieści się „Galeria Pod 5” to razem 10, 55 mln złotych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dla Gminy Stary Sącz na działania w programie rewitalizacji.

Zanim prace się zaczną, trochę czasu upłynie – wyjaśnia burmistrz Jacek Lelek. - Musimy podpisać umowę na odpowiednie dofinansowanie, ogłosić przetarg, rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z wykonawcą. Tej pracy administracyjnej jest przed nami bardzo dużo, ale to co najistotniejsze- już mamy. Zakładam, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to hala powinna być gotowa najpóźniej na początku 2020 roku. Pełnowymiarowa hala sportowa z boiskami do piłki siatkowej, ręcznej, nożnej i koszykówki będzie w pełni zintegrowana z budynkiem szkoły. Hala sportowa ma służyć szkole, a w godzinach pozalekcyjnych  -mieszkańcom, klubom sportowym i innym rozgrywkom od świtu do późnych godzin wieczornych – dodaje burmistrz. - Tak jak jest to przyjęte przy Szkole Podstawowej nr 2, taka infrastruktura ma służyć całej społeczności.


Urząd Miejski w Starym Sączu