• slider1.jpg

Burza mózgów w magistarcie Środa, 07 lutego 2018

Jak godnie uczcić 100-lecie niepodległości? Koncerty muzyki polskiej, happening patriotyczny w rynku, wystawy, spotkania autorskie, konkursy o tematyce historycznej i patriotycznej, posadzenie dębu wolności - to tylko niektóre z propozycji jakie pojawiły się na spotkaniu, ale bank pomysłów jest jeszcze otwarty.

 Z inicjatywy burmistrza Jacka Lelka w urzędzie miejskim odbyło się spotkanie w sprawie starosądeckich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. - Oczywiście można byłoby zamówić wielkie widowisko, ale nie o to chodzi – podkreślał burmistrz Jacek Lelek. - Chciałbym, by w obchody włączyło się jak najwięcej osób z różnych środowisk, żeby radość z niepodległości w roku jubileuszu była wspólna. Dlatego nie wychodzę z gotowymi pomysłami, ale jestem ciekaw państwa inicjatyw. Nie chcemy przy tym skumulować wszystkich wydarzeń na 11 listopada, który ma już swój stały program, choć nie wykluczam, że może być trochę rozszerzony.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy wszystkich szkół gminnych, przedszkola gminnego, prywatnego przedszkola i prywatnej szkoły podstawowej, szkół powiatowych, przedstawiciele starosądeckiej Policji, Paweł Banach– komendant Gminny Związku OSP RP w Starym Sączu, przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska, Ryszard Niejadlik dyrektor MZGK, Lucyna Dybiec dyrektor Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu, proboszcz parafii pw. św. Elżbiety ks. Marek Tabor, dyrektor CKiS im. Ady Sari Wojciech Knapik, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy, ks. dr Marcin Kokoszka, Marian Potoniec komendant hufca pracy w Starym Sączu, Danuta Sułkowska i Wojciech Lasek ze Stowarzyszenia Gniazdo.

Podczas tej burzy mózgów zastanawiano się nad wspólnym mianownikiem starosądeckich obchodów, jak pokazać udział starosądeczan w w odzyskaniu niepodległości na tle szerszym ogólnopolskim i jak zachęcić jak największą liczbę osób do udziału w obchodach. Sporo inicjatyw przygotują szkoły, kilka mocniej sprecyzowanych pomysłów przedstawiła dyrektor biblioteki Maria Sosin i dyrektor Szkoły Muzycznej Joanna Ustarbowska-Dudka. Pomysły zgłaszali również przedstawiciele starosądeckich fundacji i stowarzyszeń: Andrzej Długosz z Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, Anna Majda z Fundacji Rozwoju Sądecczyzny i Piotr Radzik reprezentujący Sądeckie Rycerstwo Zakonu Księżnej Kingi.

Ksiądz Marcin Kokoszka szef Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania zadeklarował, że teren DCP  jest otwarty dla inicjatyw związanych z jubileuszem. O konkretnych inicjatywach i datach wydarzeń będziemy informować na bieżąco.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria