• slider1.jpg

Turystyka - wspólna sprawa Środa, 31 stycznia 2018

Podczas XIX noworocznego spotkania branży turystycznej Sądecczyzny w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu burmistrz Jacek Lelek odebrał podziękowanie dla Gminy Stary Sącz za promowanie Sądecczyzny, a poseł Andrzej Czerwiński w imieniu ministra sportu i turystyki wręczył ks. dr. Marcinowi Kokoszce, dyrektorowi DCP, Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Turystyki.

 - Musimy działać razem i wspólnie promować Sądecczyznę – burmistrz Jacek Lelek. - Stary Sącz angażuje się w wiele projektów, które zwiększają atrakcyjność turystyczną nie tylko naszego miasta i gminy, ale też całej Sądecczyzny. – Platforma w Woli Kroguleckiej, kąpielisko Stawy, ścieżki rowerowe , sztandarowe międzynarodowe imprezy muzyczne i folklorystyczne, a w planie ścieżka w koronach drzew na Miejskiej Górze, ścieżki biegowe, czy realizowane przez samorząd województwa we współpracy nami trasy rowerowe Euro Velo 11 i Velo Dunajec - każdy nowy pomysł i inwestycja, czy to w samorządzie, czy podmiocie prywatnym w zakresie tak zwanego przemysłu czasu wolnego cieszy i pozytywnie rzutuje na obraz całego regionu.

Samorządy powiatowy i Miasto Nowy Sącz podpisały z Nowosądecką Izbą Turystyczną porozumienie o współpracy przy wdrażaniu projektu pod nazwą "Kulinarna Sądecczyzna", które wyłoni i będzie promować mistrzów sądeckiej gastronomii. Podpisy pod dokumentem złożyli starosta nowosądecki Marek Pławiak, wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech, prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej Andrzej Danek i przewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. Turystyki przy staroście i prezydencie miasta Nowego Sącz Józef Wojnarowski.

Nie tylko nasz samorząd został doceniony przez specjalistów do turystyki. Starosta Marek Pławiak i wiceprezydent Wojciech Piech, a także prezes Andrzej Danek i Józef Wojnarowski podziękowania za wyjątkowe i nowatorskie działania na rzecz promocji Sądecczyzny wręczyli przedstawicielom: Miasta i Gminy Krynica-Zdrój, Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Św. Jana Pawła II w Starym Sączu, firmy Wiśniowski Sp. Z o.o. S.K.A., Spółdzielni Pracy Piwniczanka, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Sądeckiej Organizacji Turystycznej, Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego im. Ojca Pio w Stróżach, Pasieki Barć im. ks. Ostacha w Kamiannej, Stacji Narciarskiej Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla, Akredytowanego Ośrodka Szkoleniowego w Tęgoborzy - Litwiński, Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDMEX Barcice Sp. z o.o., Spółdzielni Pracy Muszynianka, Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Fundacji Sądeckiej, Gospodarstwa Pasiecznego Sądecki Bartnik, MKS Sandecji, Hotelu Beskid i Hotelu Panorama.


 

Urząd Miejski w Starym Sączu
fot. Paweł Szeliga/Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Galeria