• slider1.jpg

Noworoczna lampka szampana za pomyślność starosądeckiego biznesu Piątek, 19 stycznia 2018

Tradycyjne spotkanie przedsiebiorców z burmistrzem co roku odbywa się w innym miejscu. W tym roku biznesmeni z Gminy Stary Sącz spotkali się w gościnnych progach domu weselnego „W Moszczenicy u Pasonia”.

Prócz tradycyjnego szampana i kuluarowych rozmów burmistrz przedstawił prezentację wprowadzanego konsekwentnie od kilku lat w życie kompleksowego rozwoju gminy w oparciu o cztery obszary strategiczne: turystykę rekreację i dziedzictwo kulturowe, infrastruktura techniczna ochrona środowiska, kapitał społeczny i samorządowy i efektywna gospodarka lokalna.

- Tylko dbałość o te cztery komponenty, pozwoli nam optymalnie wykorzystać potencjał ludzki, przyrodniczy, kulturowy i gospodarczy gminy i da zrównoważony rozwój, akceptowany przez mieszkańców – mówił burmistrz. Najwięcej czasu poświęcił starosądeckiej Strefie Aktywności Gospodarczej, która ma być kołem zamachowym rozwoju Starego Sącza na długie lata.

- Wiele razy z burmistrzem Gizickim żałowaliśmy, że w całej gminie nie ma 2 ha gruntu w jednym kawałku, żeby przeznaczyć je dla przedsiębiorców. - opowiadał burmistrz Jacek Lelek – Zaczęliśmy myśleć o skupowaniu, scalaniu, zamianie – tak by zainteresować firmy inwestycją u nas. Idealnie nadają się do tego tereny wzdłuż ul. Wielki Wygon. Mają dobre połączenie z drogą wojewódzką, a dzięki pozyskanemu dofinansowaniu będą mieć jeszcze lepsze – w ciągu drogi wojewódzkiej powstanie rondo i droga wewnętrzna w stronę strefy. . Dzisiaj udało się już sprzedać w drodze przetargu kilka hektarów, powstają nowe inwestycje i powstaną kolejne. Praktycznie rozstrzygnęliśmy przetarg na sprzedaż działki objętej Krakowskim Parkiem Technologicznym (teren po starej oczyszczalni). Duże znaczenie ma fakt, że dzięki takiej lokalizacji firm nie ingerujemy w zabytkowe centrum. Dzięki wspomnianemu rondu uwolnimy dodatkowo kilkadziesiąt hektarów, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod usługi, podobnie jak w drugiej części naszej SAG – na Piaskach.

Burmistrz wspomniał również o dużych inwestycjach planowanych i prowadzonych przez gminę – budowie sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Gaboniu i Moszczenicy, ośrodku zdrowia w Gołkowicach, bibliotece w Starym Sączu przy ul. Mickiewicza (otwarcie na początku marca) zagospodarowaniu Miejskiej Góry, budowie ścieżki przyrodniczej na stawach, centrum przesiadkowego Park&Ride (przedwczoraj przekazano umowę o dofinansowanie), dopłatach do wymiany pieców i wielkiej inwestycji czyli budowy kanalizacji w zachodniej części miasta. -

Dziękuję za Państwa inwencję, wytrwałość, za stwarzanie miejsc pracy – dodawał na zakończenie burmistrz. - Zapewniam, że polityka Gminy Stary Sącz jest świadoma i mamy przemyślaną strategię. Strategię dla przedsiębiorców.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria