• slider1.jpg

Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II Poniedziałek, 15 stycznia 2018

Rok 2018 będzie obfitował w wiele różnych inicjatyw związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości czy też z 40. rocznicą wyboru na stolicę Piotrową Karola Wojtyły - krakowskiego kardynała, obecnie św. Jana Pawła II.

http://unsjp2.edu.pl/rejestracja →

- Uwzględniając te wydarzenia Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej chce zaproponować konkretną inicjatywę, która może przyczynić się do pełniejszego i bardziej świadomego udziału w świętowaniu tych szlachetnych rocznic. W tym celu dnia 20 grudnia 2017 roku Biskup Tarnowski Andrzej Jeż powołał Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II, który ma na celu upowszechnianie bogatego dorobku myśli i wskazań św. Jana Pawła 11. To nasz Święty Rodak uczył nas, jak mamy korzystać z daru wolności, upominał się o godność człowieka i należne człowiekowi prawa – pisze ks. dr Jan Bartoszek, dyrektor UNSJPII w Tarnowie.

O działalności Uniwersytetu, z wykładami w: Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni, Mielcu oraz Krużlowej można przeczytać na stronie http://unsip2.edu.pl/. Tam również został umieszczony dokładny harmonogram zajęć.


Urząd Miejski w Starym Sączu