• slider1.jpg

Wyposażenie gabinetów profilaktycznych w szkołach Czwartek, 28 grudnia 2017

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie a Burmistrzem Starego Sącza – Gmina Stary Sącz otrzymała ponad 60 tys. zł dotacji na wyposażenie w 2017 roku szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Łączna kwota dotacji celowej ze Skarbu Państwa wyniosła 60 124 zł i obejmuje 9 szkół podstawowych z terenu Gminy Stary Sącz:
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gołkowicach,
Szkołę Podstawową im. Franciszka Świebockiego w Barcicach,
Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu,
Szkołę Podstawową nr 2 im. Juliusza  Słowackiego w Starym Sączu,
Szkołę Podstawową im I Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu,
Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Płk Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy,
Szkołę Podstawową im. Świętej Kingi w Popowicach,
Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Skrudzinie,
Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy.
 Celem dotacji jest poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w gabinetach profilaktyki zdrowotnej, poprzez doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.
 W ramach dotacji gabinety lekarskie w szkołach zostały wyposażone w kozetki, stoliki zabiegowe, szafki przeznaczone do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, biurka oraz szafki kartoteczne – przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej, wagi medyczne ze wzrostomierzem, parawany, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, stetoskopy, tablice Snellena do badania ostrości wzroku, tablice Ishihary do badania widzenia barwnego, tablice – siatki centylowe wzrostu i masy ciała, przenośne apteczki pierwszej pomocy.
 Dotacja obejmuje 100 % kosztów ponoszonych na wyposażenie gabinetów.


UM w Starym Sączu