• slider1.jpg

Budżet na 2018 rok przyjęty - rozwojowy, inwestycyjny, prospołeczny Czwartek, 21 grudnia 2017


Rada Miejska w Starym Sączu przyjęła najważniejszą uchwałę roku, która będzie wyznaczała kierunek działań nie tylko na przyszły rok, ale z racji wielu wieloletnich projektów również na najbliższe lata.

2018 rok w gminie Stary Sącz bezapelacyjnie będzie można nazwać rokiem inwestycji. Realizacja kilku z nich rozłożona jest na kilka lat, ale gdyby podsumować ich wartość, to okazuje się, że w samą infrastrukturę samorząd zainwestuje prawie 90 mln zł. To budżet rekordowy i mocno rozwojowy, bo wydatki majątkowe sięgają 35 mln zł, czyli prawie 28% całych wydatków.
 

W 2018 gmina zaplanowała m.in. remont ulicy Trakt św. Kingi i Papieskiej, budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku na Miejskiej Górze, Park&Ride w Starym Sączu (dworzec przesiadkowy MPK), termomodernizacja szkoły w Barcicach, budowę nowego zaplecza dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Starym Sączu. Wielu rzeczy nie dałoby się zrobić gdyby gmina nie skuteczne zdobywanie środków unijnych. A gmina ogółem na skanalizowanie swoich terenów, bo nie tylko Starego Sącza wyda 27 milionów złotych.

Ale obok wielkich inwestycji zaplanowano na przyszły rok realizacje innych, mniejszych ale może czasem nawet bardziej wyczekiwanych przedsięwzięć. 550 tys. złotych gmina zarezerwowała w 2018 roku na rozbudowę cmentarza komunalnego w Starym i wykonanie oświetlenia cmentarza komunalnego przy ul. Sobieskiego w Starym Sączu wraz z oświetleniem Kaplicy św. Rocha i wymianą nawierzchni alejek i wjazdu. 200 tysięcy samorząd chce wydać na przebudowę dawnej siedziby szkoły podstawowej w Popowicach na mieszkania socjalne. Nasz samorząd chce wybudować nowe zaplecze dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, ponieważ stara siedziba, czyli tereny po byłej oczyszczalni ścieków znalazły się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego i są przeznaczone dla przedsiębiorców.

O pracach nad budżetem pislaiśmy tutaj:www.stary.sacz.pl/pl/3396/183951/Budzet_na_rok_2018_%E2%80%93_zwiekszamy_aktywnosc_inwestycyjna_Starego_Sacza.html

Dla mieszkańców bardzo ważne są drogi. W sołectwie Barcice gmina planuje dać na remont gminnych dróg 20 tys. 223 zł. Dla Barcic Dolnych zarezerwowano na utrzymanie i doposażenie gminnych dróg 4,5 tys. a na wymianę nawierzchni bitumicznej kolejne 9 tys. zł czyli w sumie 13,5 tys. Prawie 26 tys. pójdzie w 2018 roku na te same zadania w sołectwie Gaboń a ok. 15,4 tys. w Gaboń-Praczka. Wydatki na drogi gminne w Gołkowicach Dolnych oszacowano na kolejne 15 tys., w Gołkowicach Górnych na prawie 11 tys. z czego ok. 7 tys. 700 zł pójdzie na remonty. W Łazach Biegonickich wydatki drogowe według planów mają zamknąć się w kwocie niecałych 29 tys. zł, w Moszczenicy Niżnej w następnych 10 tys. 200 zł (bezpośrednio na remonty zarezerwowano ponad 7 tys.) Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Moszczenica Wyżnej ma w 2018 kosztować prawie 28 tys. złotych. W drogi w Myślcu - według uchwały budżetowej zainwestować trzeba kolejne 20 tys., w Popowicach ponad 23,5 tys. , w Przysietnicy aż 31 tys. 723 zł, w 24 tys. 434 zł z czego część gmina przeznaczy na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Prawdziwe powody do zadowolenia mogą mieć mieszkańcy sołectwa Wola Krogulecka, którzy mogą liczyć na ponad 26 tys. na remont drogi Łęki.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria