• slider1.jpg

Zwiększamy aktywność inwestycyjną Starego Sącza Poniedziałek, 04 grudnia 2017

Komisje Rady Miejskiej w Starym Sączu pracują nad budżetem. Nim przybierze ostateczny kształt wiadomo, że będzie rekordowy i mocno rozwojowy, bo wydatki majątkowe sięgają 35 mln zł, czyli prawie 28% całych wydatków.

To budżet ambitny, ale na miarę czasów i możliwości jakie mają samorządy – podkreśla burmistrz Jacek Lelek. - Ma naszej gminie zapewnić harmonijny rozwój na długie lata. Stary Sącz już jest postrzegany jako miasto dynamicznie się rozwijające. Chcemy dać Staremu Sączowi dać pewną pozycję i jeszcze ją wzmocnić. Pomimo tak dużego budżetu -same wypłaty 500+ zwiększają nam budżet o blisko 20 mln - chcemy zachować bardzo wysoki odsetek wydatków inwestycyjnych. Największe inwestycje, które będą te realizowane to między innymi remont ulicy Trakt św. Kingi i ul. Papieskiej, centra aktywnego wypoczynku na Miejskiej Górze, Park&Ride w Starym Sączu, termomodernizacja szkoły w Barcicach, budowa zaplecza dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i przede wszystkim budowa kanalizacji w Starym Sączu.

W projekcie budżetu Gminy Stary Sącz na rok 2018 kwota planowanych dochodów budżetu to 106 623 032 zł, a kwota planowanych wydatków to 126.132,950 zł. Różnicę budżetową nasz samorząd pokryje z pożyczek i środków zewnętrznych, w tym pieniędzy unijnych.

Cieszy nas fakt, że udaje nam się nie tylko utrzymać, ale zwiększać aktywność inwestycyjną – dodaje zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. - Wydatki majątkowe inwestycyjne dotyczą infrastruktury technicznej, społecznej, edukacyjnej, transportowej i komunikacji. Projekty realizowane w ramach tych wydatków decydują o konkurencyjności inwestycyjnej, która sprzyja tworzeniu miejsc pracy, bo inwestorzy chętnie przychodzą tam, gdzie widzą korzystną infrastrukturę dla siebie. Staramy się rozpoznawać potrzeby inwestorów podczas rozmów i negocjacji. Wydatki majątkowe inwestycyjne pokazują naszą otwartość na różne działania i realizację celów długoterminowych. Zrównoważony rozwój to tutaj słowo klucz. Ogromne znaczenie mają inwestycje dotyczące ochrony środowiska, ale nie tylko one. Niesamowicie ważna jest również edukacja i infrastruktura społeczna.


Urząd Miejski w Starym Sączu