• slider1.jpg

75. rocznica likwidacji starosądeckiego getta Środa, 09 sierpnia 2017

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza wraz z Fundacją Nomina Rosae – Sądecki Sztetl zapraszają w czwartek 17 sierpnia na obchody 75. rocznicy likwidacji starosądeckiego getta.

W 2017 roku, z racji 75. rocznicy tej tragedii, wydarzenia będą miały szczególny charakter, a ich trwałym dziedzictwem pozostanie tablica pamiątkowa w miejscu, gdzie dokonano selekcji starosądeczan wyznania mojżeszowego.

Szczegółowy program uroczystości:
g. 16:30 - Lasek nad Popradem (Piaski) - zapalenie zniczy przy pomniku pomordowanych Żydów;
g. 17.00 - Plac przed biblioteką (ul. Batorego 25a) - uroczyste odsłonięcie tablicy i Apel Pamięci;
g. 17:30 - Rynek (Muzeum Regionalne) - otwarcie wystawy „Twarze Pamięci”;
g. 17:45 - Muzeum Regionalne (Rynek 6) - wykłady: Gabriela Jastrzębska „Żydzi starosądeccy - zarys historii”; Łukasz Połomski „Sądeckie sztetle”; Artur Franczak „Gdyby cegły mogły przemówić - mury getta”.

Na wydarzenia wstęp jest wolny, a sponsorem tablicy pamiątkowej o treści: Pamięci 1350 Żydów starosądeckich: mężczyzn kobiet i dzieci, którzy z tego miejsca, placu dawnej targowicy 17 sierpnia 1942 roku wyruszyli w swoją ostatnią podróż do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu (w języku polskim i angielskim) jest Bank Spółdzielczy w Starym Sączu – informuje Andrzej Długosz prezes Towarzystwa.

(zaproszenie - druk pdf)


UM w Starym Sączu