• slider1.jpg

Dwadzieścia milionów złotych zasili inwestycje w gminie Poniedziałek, 07 sierpnia 2017


Podczas dzisiejszej sesji (7 sierpnia br.) burmistrz Jacek Lelek w sprawozdaniu przedstawił informację ile pieniędzy zewnętrznych udało się zdobyć dla Starego Sącza w ostatnich miesiącach. Suma przekracza grubo 20 mln zł, a kluczowy był ostatni miesiąc. Na jakie inwestycje są promesy, podpisane umowy i zapewnione dofinansowanie przedstawia poniższa tabela.

Rada Miejska wraz z burmistrzami oglądała również postępy prac na trwających aktualnie budowach m.in. bibliotece przy ul. Mickiewicza, obiekcie LKS Barciczanki, Ośrodku Pomocy Społecznej i ośrodka zdrowia w Gołkowicach.

Rada Miejska wyraziła ponadto zgodę na sprzedaż działki przy ul. Wielki Wygon włączonej ostatnio w obszar Krakowskiego Parku Technologicznego – Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ( 2 ha gruntu)  - Dziękuję za przychylność i zaufanie radzie przy przygotowaniu naszej oferty inwestycyjnej– mówił burmistrz Jacek Lelek. - Sprzedajemy te działki, wcześniej przez nas kupione i scalone, w trybie przetargowym z pewnymi warunkami, takimi że ewentualny nabywca rzeczywiście kupuje z myślą o inwestycji, o miejscach pracy o rozwoju.

Rada Miejska nie podjęła natomiast uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska „Rynek Maślany" w Starym Sączu, która miała wprowadzić opłatę rezerwacyjną. Na wniosek przewodniczącego Komisji Statutowej Jana Janczaka uchwała trafi znów pod obrady komisji.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria