• slider1.jpg

Rekrodowe dofinansowanie dla Starego Sącza Poniedziałek, 07 sierpnia 2017

Na kanalizację zachodniej części miasta, nasz samorząd dostanie ponad 14 milionów złotych. Całkowity koszt "Rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz" to 27 mln zł.

 XXXVI sesja Rady Miejskiej przyniosła dobre informacje w sprawie dalszej budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Stary Sącz ma zapewnione 14 400 000 na kanalizację zachodniej części Starego Sącz.

Na zadania objęte dofinansowaniem samorząd ma już pozwolenia na budowę. Prace obejmą ul. Piłsudskiego, u. Źródlaną, ul. Żwirki i Wigury, dokończenie kanalizacji na ul. Partyzantów, ul. Bazielicha, ale też kwartał ul. Węgierskiej (na granicy Barcic Dolnych i Starego Sącza) i brakujące lokalizacje na ul. Dunajcowej.

Przypomnijmy, że zielone światło dla złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i realizację projektu "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz" Rada Miejska stosowną uchwałą dała w lutym tego roku.


Urząd Miejski w Starym Sączu