• slider1.jpg

Kolejne dofinansowanie, kolejny plac zabaw i boisko Piątek, 28 lipca 2017

W Gołkowicach Dolnych na os. Podlesie powstanie plac zabaw i boisko wielofunkcyjne. 190 tys. na tę inwestycję Stary Sącz zdobył z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Boisko ze sztuczną nawierzchnią i plac zabaw zostaną wybudowane tuż przy budynkach spółdzielni mieszkaniowej „Stokrotka” po drugiej stronie drogi biegnącej w kierunku firmy Basso. Dokładna lokalizacja na załączonym zdjęciu.

Warto pracować nad wnioskami i walczyć o dotacje. To kolejne dofinansowanie przyznane Gminie Stary Sącz w ostatnich tygodniach. Przypomnijmy, że powodzeniem zakończyły się starania o dotacje na budowę sal gimnastycznych w Gaboniu i Moszczenicy, termomodernizację szkoły w Barcicach, uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej, czy nowy wóz bojowy dla OSP Stary Sącz.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, Stary Sącz złożyła w dniu 06/03/2016 r. Operacja pod nazwą Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gołkowicach Dolnych zostanie dofinansowana kwotą 190 726 zł. Całość będzie kosztować gminę około 300 tys. zł. Realizacja  w przyszłym roku.


Urząd Miejski w Starym Sączu