• slider1.jpg

Sale gimnastyczne. Ruszyły prace w Gaboniu. Wtorek, 18 lipca 2017


Wykonawca wszedł już na teren budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gaboniu. W Moszczenicy również firma jest gotowa, ale najpierw należy przełożyć tam sieć gazową. Umowy z wykonawcami sal gimnastycznych przy szkołach w Gaboniu i Moszczenicy burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek podpisał pod koniec września. Pierwsze zajęcia wychowania fizycznego w nowych salach odbędą się już za kilkanaście miesięcy.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Gaboniu o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną…” inwestycję realizuje Zakład Remontowo‑Budowlany Wiesław Czop, z siedzibą w Podegrodziu. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2 119 139,19 zł. Natomiast „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną…” będzie realizował Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej, C.O. i gaz Marcin Pietruszka, z siedzibą w Brzeznej. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1 962 524,32 zł.

Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje budowę sal gimnastycznych w Gaboniu i Moszczenicy kwotą 2 265 500 zł. Wnioski były bardzo dobrze przygotowane, z kompletną dokumentacją z pozwoleniami na budowę. O potrzebie budowy sal gimnastycznych z prawdziwego zdarzenia w Gaboniu i Moszczenicy mówiło się już od dawna. Pieniądze pochodzą z ministerialnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a konkretnie z Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej, czyli jednego z czterech komponentów tego funduszu. Brakującą sumę dokłada z budżetu Gmina Stary Sącz.

Burmistrz Jacek Lelek budowę sali w Moszczenicy zapowiadał podczas jubileuszu 10-lecia nadania SP w Moszczenicy im. księdza pułkownika Tadeusza Dłubacza. Szkoła odebrała wtedy wiele prezentów, gratulacji, a jedną z niespodzianek było zaprezentowanie przez burmistrza wizualizacji sali gimnastycznej, która powstanie przy szkole. -  To nie tylko rysunek – zaznaczył wtedy burmistrz. – Wiem, że to wasze marzenie. Mamy dokumentację i robimy wszystko, by obecni szóstoklasiści zdążyli jeszcze skorzystać z sali gimnastycznej.

Tak właśnie będzie. Termin realizacji inwestycji 31 stycznia 2019 roku.

 


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria