• slider1.jpg

W wakacje z wody korzystaj z głową Piątek, 14 lipca 2017

Trwa akcja Policji „ Kreci mnie bezpieczeństwo..nad wodą”, a my zapraszamy na starosądeckie stawy, jedyne miejsce o statusie kąpieliska w Małopolsce.

Akcja informacyjno-edukacyjna poświęcona jest bezpieczeństwu osób korzystających z uroków wakacyjnych kąpieli. Podczas wypoczynku w wodzie i nad wodą. Głównym celem akcji jest propagowanie właściwego zachowania w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków tonięć. Projekt realizowany jest na terenie całego kraju od czerwca do września 2017 r. Na potrzeby projektu opracowan materiały edukacyjno-informacyjne, m.in.: informatory oraz naklejki. W ramach akcji został również ogłoszony konkurs filmowy - Filmowy przeWODNIK promujący bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą. Szczegóły i materiały do pobrania: www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst/32301,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-nad-woda-Strona-glowna.html

Warto zaznaczyć, że starosądeckie stawy jako jedyne w Małopolsce mają status kąpieliska, co oznacza między innymi częstsze badanie jakości wody . Bieżące informacje o kąpieliskach można sprawdzić w Serwisie kąpieliskowym dostępnym pod adresem https://sk.gis.gov.pl/index.php i prowadzonym przez Zespół Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Po wybraniu naszego kąpieliska wyświetlą się komunikaty dotyczące trwania sezonu kąpielowego i pełna wersji raportu zawierającego m.in. dane o: jakości wody, infrastrukturze kąpieliska oraz kwestiach organizacyjnych związanych z funkcjonowanie kąpielisk.


Urząd Miejski w Starym Sączu