• slider1.jpg

Gminny Program Rewitalizacji – wnioski o dofinansowanie złożone Wtorek, 11 lipca 2017

Gmina Stary Sącz złożyła wnioski o dofinansowanie trzech dużych inwestycji – modernizacji i rozbudowy kamienicy Rynek 5 na potrzeby CKiS im. Ady Sari, budowy hali sportowej przy SP im. ks. prof. Józefa Tischnera i rozbudowy szkoły podstawowej w Barcicach.

Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu oznacza generalny remont kamienicy gdzie mieści się „Galeria pod 5” i Informacja Turystyczna. Integralną częścią tego projektu będzie rozbudowa budynku w kierunku wschodnim i południowym. Powstanie nowo-dobudowana część kompleksu wraz z łącznikiem komunikacyjnym. Ważnym elementem kompleksu będzie budynek galeryjny mogący pełnić także inne funkcje (sala konferencyjna) wybudowany pod ziemią. Kolejną inwestycją, na którą złożono wniosek o dofinansowanie jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą techniczną. Powstaną nowe sale lekcyjne wraz z zapleczem socjalnym. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadku Barcic mamy już pozwolenie na budowę.

Przypomnijmy krótkie kalendarium tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji bez którego wnioskowanie o wsparcie projektów rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nie byłoby możliwe. 24 kwietnia 2017 r. na XXXIV Sesji Rada Miejska w Starym Sączu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020. Prace nad jego przygotowaniem trwały ponad rok. Rozpoczęło je opracowanie diagnozy Gminy Stary Sącz, służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Na podstawie tej diagnozy 8 sierpnia 2016 roku Rada Miejska podjęła pierwszą Uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz. Następnie przystąpiono do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

W maju br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie wpisania naszego programu do Wykazu programów rewitalizacji gmin Województwa Małopolskiego pod numerem 46 "Gminnego Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020." Starosądecki GPR został pozytywnie zweryfikowany w zakresie spełnienia kryteriów warunkujących wpis do wykazu. Wpis na marszałkowską listę warunkował możliwość składanie wniosków.


Urząd Miejski w Starym Sączu