• slider1.jpg

Turystyczny hit. Dwadzieścia kilometrów nowych scieżek rowerowych Środa, 05 lipca 2017

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg na budowę odcinka EuroVelo11 od Barcic do Wielogłów. Kładka rowerowa połączy Stary Sącz z Nowym Sączem poniżej mostu kolejowego na Popradzie.

Przetarg pn. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – EuroVelo11 (EV11) dc. Barcice – Wielogłowy ogłoszono wczoraj. Starosądecki odcinek zacznie się w okolicy Facimiecha w Barcicach, by potem po przejściu mostem na Popradzie prowadzić już lewą stroną rzeki, aż do kładki rowerowej poniżej mostu kolejowego na Popradzie.

Ogłoszony przetarg dotyczy odcinka Barcice – Wielogłowy i jest podzielony na cztery pododcinki – wyjaśnia zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. - Zadanie pierwsze to pododcinek Barcice – Stary Sącz, drugie pododcinek Stary Sącz – Nowy Sącz wraz z kładką przez rzekę Poprad, trzeci pododcinek pobiegnie wałami po stronie Nowego Sącza do ruin zamku. Czwarty pododcinek to trasa od ruin do Wielogłów. Dwa z nich w tym odcinek z kładką powstaną w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace ruszą w tym roku, bo termin realizacji to 30 czerwca 2018.

Kładka rowerowa nowosądecką bramą na starosądeckie stawy

Odcinek Stary Sącz – Nowy Sącz przebiega w większości w śladzie drogi gruntowej na terenie Starego Sącza. Ścieżka rowerowa będzie miała szerokość 2,5 m (nawierzchnia asfaltowa lub w pewnych miejscach betonowa) Trasa rowerowa przebiega na tym odcinku początkowo przez obszar zalesiony, a następnie wzdłuż rzeki Poprad, bezkolizyjnie z drogami o dużym natężeniu ruchu - pod mostem drogi krajowej nr 87 oraz pod mostem kolejowym. Obok mostu kolejowego zlokalizowana będzie kładka rowerowa o długości 81,4 m i szerokości użytkowej 2,5 m. (szer. całkowita 5,72 m), o konstrukcji jednoprzęsłowej, prawdopodobnie z dwoma dźwigarami łukowymi typu Langera. Pewno wyobrażenie o konstrukcji daje poglądowe zdjęcie, ale ostateczny wariant wybierze wykonawca.

Niemal 20 kilometrów nowych tras

Północ i południe Małopolski połączą dwie najdłuższe trasy rowerowe w województwie: ponad 260-kilometrowy odcinek europejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 (całość z Norwegii do Grecji) – oraz ponad 250-kilometrowa VeloDunajec biegnąca doliną Dunajca. Obydwie będą przecinać Stary Sącz. VeloDunajec (przetarg na odcinek Zabrzeż - Stary Sącz (Mostki, Gołkowice Dolne i Stary Sącz) jest już rozstrzygnięty). VeloDunajec „spotka” się z EuroVelo11 na starosądeckich stawach. Łącznie w gminie powstanie prawie 20 km nowych tras rowerowych. Realizatorem projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Na terenie gminy Stary Sącz ma powstać licząc Miejsca Obsługi Rowerzystów, kładkę na Popradzie i same ścieżki infrastruktura wartości około 11 mln złotych.


Urząd Miejski w Starym Sączu