• slider1.jpg

Małopolskie Wektory Współpracy. Stary Sącz najlepszy Środa, 21 czerwca 2017

Nagrodę za wzorową współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi odebrał podczas odbywającego się w Zakopanem Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza Starego Sącza.

Samorządy gminne i powiatowe z Małopolski zaproszono do konkursu już po raz 10. Wzorem poprzednich edycji, celem konkursu było nagrodzenie i promowanie najlepszych przykładów partnerskiej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Ideą konkursu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a NGO w Województwie Małopolskim.

Przy ocenie nadesłanych aplikacji brano pod uwagę m.in. różnorodność form współpracy, czy innowacyjność zgłoszonych rozwiązań. Kluczowa dla zwycięstwa Starego Sącza była  wzorcowo realizowana współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Gniazdo" i wsparcie dla prowadzonego przez stowarzyszenie środowiskowego domu samopomocy w Starym Sączu dla osób przewlekle chorych psychicznie. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, a patronat honorowy nad konkursem objął marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowano do 21 kwietnia 2017 r., a 9 maja 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie kapituły konkursu, w której zasiadają: Iwona Bilska - burmistrz Jordanowa, prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska - Instytut Spraw Publicznych UJ, dr hab. Andrzej Bukowski - Instytut Socjologii UJ, Małgorzata Dulak - koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Mariusz Kusion Małopolska Rada Pożytku Publicznego, prof. Janusz Majcherek - Instytut Socjologii i Filozofii UP i przedstawiciel organizatora Anatol Władyka. Do II etapu konkursu zakwalifikowano aplikacje konkursowe z Urzędu Miasta Nowy Targ, Urzędu Miasta Oświęcim, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie i Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

- To wyróżnienie ma dla nas ogromne znaczenie – podkreśla Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. - Wiemy w jakim kierunku mamy iść, ile pracy przed nami, ale wiemy też co robimy dobrze. Cieszę się że udało nam się wyzwolić potencjał społeczny, aktywność mieszkańców naszej gminy i miasta. Dziękuję wszystkim, którym chce się chcieć - zmieniać swoje otoczenie, budować, poprawiać, pomagać, działać. Organizacje pozarządowe są dla nas prawdziwymi i ważnymi partnerami w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Wspólnie z organizacjami sektora NGO budujemy szeroko rozumianą samorządność lokalną, walczymy o to, co ważne dla małych społeczności.


Urząd Miejski w Starym Sączu/fot.Piotr Korczak