• slider1.jpg

"Omnia beneficia" rozbrzmiewa nad Starym Sączem Poniedziałek, 12 czerwca 2017

W Urzędzie Miejskim w Starym Saczu powstała mozaika z wizerunkiem św. Kingi czuwającej nad swoim miastem. To dzieło uczniów szkoły artystycznej z partnerskiego miasta Lewoczy.

Uczniowie artystycznej szkoły w Lewoczy mają już w tworzeniu mozaik sporą wprawę. W samych Włoszech dzieł ich autorstwa jest co najmniej dziesięć. Jak zapewniał Lubomir Repacki, nauczyciel z Základnej Umeleckej Skoly w Lewoczy i projektant dzieła, starosądecka mozaika jest największa i najokazalsza. Mamy na niej świętą Kingę w otoczeniu aniołów wykonujących słynne „Omnia Beneficia” charakterystyczne starosądeckie budowle i otoczaki rynku. Wszystko inspirowane malowidłami Józefa Raczka znanymi z oficyny nr 21 w rynku.  "Odsłonięcie" dzieła odbyło się w sobotę.

Mozaika to pierwsza część warsztatów malarskich w ramach wspólnego projektu Lewoczy i Starego Sącza: „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast”. Wspólny projekt w ramach działania „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oznacza również dofinansowanie w wysokości 85 % na niektóre atrakcje przygotowywane na lipcowy Jarmark św. Kingi. Wartość wspólnego projektu wynosi 115 932, 05 euro, z czego starosądecka część to 57 018, 53 euro.

Jarmark potrwa dwa dni ( 22-23 lipca), a towarzyszyć mu będą różne wydarzenia i koncerty. Istotną częścią programu będzie historyczny pochód przez miasto w strojach z epoki, oratorium o św. Kindze, poplenerowa wystawa prac dzieci i młodzieży ( tematem prac będzie historia regionu, św. Kinga i mistrz Paweł). Będzie również okazja do spotkania historyków, którzy porozmawiają podczas naukowego sympozjum o dziedzictwie św. Kingi. Lewocza planuje sfinansować z tego projektu odnowę Fontanny Dobroczynności na placu Mistrza Pawła pochodzącą z 1898 r.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria