• slider1.jpg

Piękno wspólnej krainy - Polska i Słowacja Piątek, 02 czerwca 2017

Rusza realizacja wspólnego projektu Starego Sącza i Lewoczy „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo – Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast”. Dzięki niemu lipcowy Jarmark Świętej Kingi będzie bogaty w atrakcje.

Wspólny projekt w ramach działania„Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 oznacza dofinansowanie w wysokości 85 % na atrakcje przygotowywane na lipcowy Jarmark św. Kingi. Wartość wspólnego projektu wynosi 115 932, 05 euro, z czego starosądecka część to 57 018, 53 euro.

Jarmark potrwa dwa dni, a towarzyszyć mu będą różne wydarzenia i koncerty artystów regionalnych. Istotną częścią programu będzie historyczny pochód przez miasto w strojach z epoki, oratorium o św. Kindze, warsztaty malarskie dla dzieci i prezentacja ich prac, wykonanie mozaiki z motywem św. Kingi. Same warsztaty malarskie potrwają siedem dni, a tematem będzie historia regionu, św. Kinga i mistrz Paweł. Będzie również okazja do spotkania historyków, którzy porozmawiają podczas naukowego sympozjum o dziedzictwie św. Kingi. Lewocza planuje sfinansować z tego projektu odnowę Fontanny Dobroczynności na placu Mistrza Pawła pochodzącą z 1898 r.

- Cieszę się, że udało się zdobyć pieniądze na kolejne działania związane z ożywieniem rynku i zaoferować mieszkańcom i gościom kolejną atrakcję – mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. - Nasze dziedzictwo musimy chronić, popularyzować, pamiętać o nim. Lewocza i Stary Sącz to miasta podobne, mamy piękne rynki, które skupiają w pobliżu większość cennych obiektów. A rynki zawsze skupiały życie miasta i chcemy, by było tak dzisiaj. Mają być miejscem spotkań, nawiązywania kontaktów, prezentacji kultury i tradycji. Liczymy na podniesienie jeszcze bardziej naszej atrakcyjności dla mieszkańców i turystów. Ten projekt wpisuje się w naszą ideę tętniącego życiem rynku przez większą część roku.

Stary Sącz i Lewocza to dwa niezwykłe miasta polsko-słowackiego pogranicza. Ważne centra kultury, bogate dziedzictwem historycznym i kulturowym. Na Stary Sącz wielki wpływ wywarła św. Kinga, na Lewoczy zaś mistrz Paweł, genialny rzeźbiarz, działający na terenie dzisiejszej Słowacji na przełomie XV i XVI w. Z podobieństwa stylów wysnuwa się przypuszczenie, że miał związki z norymberską szkołą rzeźbiarską i z krakowską pracownią rzeźbiarską Wita Stwosza. Jego dzieła, bądź rzeźby jego uczniów, są dzisiaj wielką atrakcją turystyczną Lewoczy i całej Słowacji. Warto Lewoczę odwiedzić. Projekt ma przede wszystkim  podnieść atrakcyjność miast uwzględniając ich historię. - Musimy promować wyjątkowość Starego Sącza, jego klimat i historię, a dzięki skutecznemu staraniu się o pieniądze na ochronę i propagowanie naszego dziedzictwa, tak jak w tym wypadku, oszczędzamy swoje na inne zadania – podkreśla na koniec burmistrz.

Jarmark św. Kingi 22-23 lipca 2017, Rynek. Zapraszamy już dziś.


Urząd Miejski w Starym Sączu