• slider1.jpg

Wsparcie dla strażaków - bezpieczeństwo dla mieszkańców Piątek, 19 maja 2017

Burmistrz Jacek Lelek odebrał dziś z rąk Leszka Zegzdy, członka zarządu Województwa Małopolskiego, kluczyki do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Samorządy współfiansowały zakup wartego 680 tys. zł Volvo, które trafi do OSP w Starym Sączu.

Podczas uroczystości na starosądeckim rynku przekazano dzisiaj siedem wozów strażackich. Pozostałe trafiły do ochotniczych straży pożarnych z Biecza, Dobrej, Grybowa, Laskowej, Limanowej  i Uścia Gorlickiego. Kluczyki przekazywał członek zarządu Leszek Zegzda.

Nowe samochody zapewnią wsparcie strażakom-ochotnikom, a mieszkańcom regionu – bezpieczeństwo. Ich zakup był możliwy dzięki projektowi „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”, w ramach którego do jednostek OSP trafią łącznie 34 nowe pojazdy. Dofinansowanie na ten cel pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i wyniosło w sumie 11 mln zł. Gminy dołożyły po 53,91 % wartości samochodu.

- Władze województwa zdają sobie sprawę jak ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców, ale także osób, które o nie dbają. Stąd realizowane przez nas programy kierowane do ochotniczych straży pożarnych, które są ogromnym wsparciem dla zawodowych strażaków. Dzięki przekazanym właśnie pojazdom mieszkańcy mogą liczyć na lepszą ochronę oraz szybsze i bardziej skuteczne działania służb ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych czy wypadków – mówi Leszek Zegzda.

Przekazane w Starym Sączu wozy to kolejna partia aut, które już trafiły już do OSP. Pierwsze 11 samochodów przekazano 28 kwietnia w Niepołomicach. Kolejne odbiory wozów strażackich zaplanowano w Gromniku, Andrychowie i Zembrzycach. Wszystkie 34 samochody jeszcze przed rozpoczęciem wakacji trafią do jednostek.

- Samorząd województwa rozumie ogromną potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu, a dziś dokłada swoją cegiełkę do tego wielkiego dzieła. Druhowie-ochotnicy wraz ze strażakami państwowych straży pożarnych i innymi służbami mundurowymi stanowią filar bezpieczeństwa nas wszystkich. Ich służba dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego warta jest podziękowania, którego formą są te samochody. Niech pomagają wam one w wykonywaniu waszej szczególnej misji, nie ma bowiem większej wartości nad ratowanie życia – podkreśla Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Burmistrz Jacek Lelek gratulował strażakom ochotnikom i dziękował samorządowi wojewódzkiemu za bardzo dobrze układającą się współpracę i dofinansowanie wielu projektów nie tylko w obszarze ochotniczych straży pożarnych. W uroczystości wziął udział również poseł na Sejm RP Edward Siarka i równocześnie prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce, radny wojewódzki Stanisław Pasoń, zastępca burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki oraz między innymi burmistrz Grybowa Paweł Fyda, burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz, wójt Uścia Gorlickiego Dymitr Rydzanicz, wójt Laskowej Czesław Stanisławczyk i wójt Dobrej Benedykt Węgrzyn. Ponadprogramowym,a le miłym akcentem było wręczenie Leszkowi Zegzdzie figurki św. Floriana patrona strażaków, za wspieranie OPS, zrozumienie potrzeb ochotniczych jednostek i docenienie ich pracy. Uroczystość uświetniła orkiestra OSP z Pwinicznej Zdroju.

Warto podkreślić, że nowe pojazdy trafią do tych OSP, które najbardziej ich potrzebują. Rozdzielając środki w ramach projektu komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. średnią liczbę interwencji w latach 2012-2014, liczbę ratowników z odpowiednimi uprawnieniami, posiadany sprzęt, a także dotychczas otrzymaną pomoc.

Czym charakteryzują się przekazane dziś auta? W kabinie każdego z zakupionych wozów mieści się 6 strażaków. Jest on wyposażony w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. Każdy z samochodów może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Napęd 4x4 umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Co niezwykle ważne – samochody są także przyjazne dla środowiska, gdyż silniki spełniają bardzo wysokie normy czystości spalin. Wartość jednego pojazdu, którego producentem zabudowy jest firma „BOCAR”, to ponad 680 tys. zł. Dodatkowo – w ramach projektu - każda z OSP otrzymała detektor wielogazowy, który umożliwi szybką reakcję w przypadku niebezpieczeństwa związanego z zatruciem czadem czy wybuchem gazu.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria