• slider1.jpg

O bezpieczeństwo musimy zadbać wspólnie Piątek, 19 maja 2017

Debata w Urzędzie Miejskim "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" poświęcona była zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz działaniami dzielnicowych podejmowanymi w ramach reakcji na zgłaszane przez mieszkańców problemy.

W debacie wziął udział burmistrz Jacek Lelek, zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki, radni, przewodniczący osiedli, dyrektorzy szkół, kierownicy publicznych instytucji, radny sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń i oczywiście przedstawiciele policji m.in.  komendant komisariatu w Starym Sączu nadkom. Krzysztof Pawlak. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie współpracy obywateli z Policją. Aby dało wymierną korzyść  mieszkańcy muszą wiedzieć nie tylko o istnieniu tego systemu, ale również umieć z niego korzystać. W trakcie spotkania policjanci przedstawili szczegóły założeń wdrożenia krajowego systemu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Podczas debaty podkreślano m.in. współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Dzielono się dotychczasowymi doświadczeniami i stosowanymi rozwiązaniami. Funkcjonariusze zachęcali do aktywnego korzystania z narzędzia oraz podkreślali, jak ważne jest partnerstwo i wspólnie podejmowane działania na rzecz podniesienia bezpieczeństwa. Policjanci przypomnieli też zebranym, w jaki sposób mogą kontaktować się bezpośrednio ze swoim dzielnicowym. Komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu, nadkom. Krzysztof Pawlak omówił priorytetowe działania dzielnicowych.

Za pomocą interaktywnej strony mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.htm lmożna przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w naszej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, funkcjonariusze wprowadzą je wprost na mapy. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. W ubiegłym roku na „starosądeckiej mapie” odnotowano 193 zagrożeń. Od początku 2017 roku w Starym Sączu za pomocą mapy  zgłoszono już 78 zagrożeń.  Zgłaszane zagrożenia to głównie: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym i przekraczanie dozwolonej prędkości.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria