• slider1.jpg

Stary Sącz stanie się na jeden dzień samorządową stolicą Małopolski Poniedziałek, 15 maja 2017


26 maja Stary Sącz palmę pierwszeństwa w województwie przejmie od Krakowa. Do grodu św. Kingi, patronki polskich samorządowców, na zaproszenie marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy i burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka przyjadą prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, radni i osoby związane z samorządem z całej Małopolski.

Województwo Małopolskie i Gmina Stary Sącz są współorganizatorami Małopolskiego Dnia Samorządowca. Uroczystości rozpoczną się od mszy św. w klasztornym kościele pw. św. Trójcy, potem uczestnicy przeniosą się do sali starosądeckiego Sokoła, gdzie zaplanowano panel dyskusyjny, a na koniec wszyscy spotkają się przy ołtarzu papieskim. Przedsięwzęicie realizowane jest ze środków Województwa Małopolskiego.

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest z okazji upamiętnienia pierwszych, w pełni wolnych wyborów samorządowych do rad gmin i miast z 27 maja 1990 roku, które umożliwiły obywatelom współdecydowanie o losie swoich „małych ojczyzn” i dały początek powstania lokalnych, demokratycznych samorządów. Był to szczególny moment dla współczesnej historii naszego kraju.

Dziś trudno już sobie wyobrazić inne miejsce do spotkań i rozmów o tym co dla samorządów istotne, niż Stary Sącz. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie polskich miast i gmin podjęli swego czsu skuteczne starania o ustanowienie św. Kingi swoją patronką, bo jak stwierdzili „Święta Kinga, która w swoim życiu doskonale miłość do Boga realizowała między innymi poprzez dbałość o wzrost gospodarczy i poprawę bytu mieszkańców powierzonych sobie ziem, dla nas – samorządowców – jest wspaniałym wzorem do naśladowania”.

Tak więc od kilku lat samorządowcy pielgrzymują do św. Kingi, do Starego Sącza, bo to doskonała okazją do rozmów, podsumowania osiągnięć, wymiany doświadczeń oraz wspólnego świętowania w gronie samorządowców z terenu całej Małopolski.


Urząd Miejski w Starym Sączu