• slider1.jpg

Trzy miliony złotych na sprzęt IT, roboty do programowania... Poniedziałek, 24 kwietnia 2017


XXXIV posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu miało kilka bardzo interesujących punktów. Niewątpliwie wartym uwagi jest fakt pozyskania przez LGD „Brama Beskidu” ponad 3 mln złotych na podniesienie jakości nauczania w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Dofinansowanie projektu „Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery” wynosi dokładnie 3 142 730,86 zł przy całkowitej wartości projektu 3 326 120,86 zł i będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Rada Miejska przyjęła również stosowną uchwałę w tym temacie.

- To dla nas świetna sprawa, ponieważ wkład gminy sprowadza się na udostępnieniu sal, a każda szkoła dostanie około 50 sztuk różnego sprzętu IT – laptopy tablety, komputery. Ten projekt to nie tylko sprzęt komputerowy, ale i dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Ciekawostką są roboty do nauki programowania na podstawowym poziomie – wyjaśniał burmistrz Jacek Lelek. Projekt będzie realizowany przez najbliższe dwa lata.

Burmistrz w sprawozdaniu poinformował również o pozyskaniu dofinansowaniu w wysokości ponad pól miliona złotych na głęboką modernizację szkoły podstawowej w Barcicach i stanie realizacji inwestycji, które już trwają m.in. boiska i zaplecza sportowego Barciczanki, OPS, remoncie muzeum, modernizacji boiska w Starym Sączu, rozbudowie biblioteki przy ul. Mickiewicza i ośrodku zdrowia w Gołkowicach.

W tym momencie ogłoszone są dwa przetargi: na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i na sprzedaż nieruchomości w strefie aktywności gospodarczej (razem ok. 0,5 ha). Zmiany w budżecie zaaprobowane przez radę związane były z uczestnictwem naszego samorządu w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji (dopłaty do wymiany pieców) i budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazły się natomiast budowa sali gimnastycznej przy SP w Gaboniu i rozbudowa części dydaktycznej i budowa sali gimnastycznej w SP w Moszczenicy Niżnej (2017-2020). W Sesji Rady Miejskiej wzięli udział parlamentarzyści Andrzej Czerwiński i Jan Duda. Ten drugi złożył relację z prac nad ustawą o organizmach modyfikowanych genetycznie ( jest przewodniczącym podkomisji sejmowej, która zajmuje się projektem), a były minister Skarbu Państwa chwalił natomiast Stary Sącz za efektywne i mądre korzystanie z samorządności, za rozwój i umiejętne inwestowanie środków unijnych w swój wielki potencjał.

Na sesji był niezawodny jak zwykle wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Gomółka, a obszerne sprawozdanie z ogromu zadań jakie wykonuje MZGK przedstawił dyrektor Ryszard Niejadlik. Kolejnym gościem był prezes MPK Nowy Sącz Andrzej Górski, który zaprezentował plany rozwoju MPK, współpracę MPK z Gminą Stary Sącz i uzasadniał planowaną przez spółkę podwyżkę cen biletów, zachęcając równocześnie do korzystania z tańszych e-biletów i biletów okresowych.

Ślubowanie złożyła na dzisiejszej sesji pani Halina Dara i niejako oficjalnie została przyjęta w skład Rady Miejskiej w Starym Sączu i tym samym uczestniczyła w obradach z prawem głosowania.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria