• slider1.jpg

Wysokie premie dla rolników Wtorek, 14 marca 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw oraz rozpoczęcie działalności pozarolniczej na wsi.

Pomoc na restrukturyzacje przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się rolnik, którego gospodarstwo ma wielkość ekonomiczną mniejszą niż 10 tys. euro i który ubezpieczony jest w KRUS. Działanie to skierowane jest do osób, które zdecydują się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzą w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne. Natomiast aż 100 tys. zł premii można otrzymać na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na wsi, np. założenie firmy świadczącej usługi turystyczne. O pieniądze może starać się rolnik lub jego rodzina.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR. Szczegółowe informacje na stronie www.arimr.gov.pl. Patrz: pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw → 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na wsi →


Urząd Miejski w Starym Sączu