• slider1.jpg

Gminny Program Rewitalizacji - dlaczego jest ważny? Wtorek, 14 marca 2017

Program pozwoli na finansowe wsparcie konkretnych przedsięwzięć, które nasz samorząd planuje zrealizować w najbliższych latach. Są to między innymi rozbudowa szkoły w Barcicach, czy budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Starym Sączu.

Na zdjeciu: wizualizacja rozbudowy szkoły w Barcicach.

Już  wkrótce Rada Miejska w Starym Sączu powinna przyjąć dokument, który zadecyduje w dużej mierze o planach samorządu  na najbliższe lata. Gminny Program Rewitalizacji to niezbędny krok w ubieganiu się o pieniądze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli te, których "dystrybucja" zależy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Pozytywna ocena starosądeckiego GPR przez Zarząd Województwa Małopolskiego pozwoli na wpisanie takiego dokumentu do „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego”. Umieszczenie programu w tym wykazie daje z kolei podstawę do ubiegania się przez gminę o wsparcie dla konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Najważniejsze przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

W ramach tego programu przedsięwzięcia rewitalizacyjne zgłaszają również inne podmioty niż samorządy, dlatego w programie pojawią się prawdopodobnie m.in. remont internatu międzyszkolnego, remont muru i dziedzińca kościoła św. Elżbiety.

Do Gminnego Programu Rewitalizacji do końca tygodnia można zgłaszać uwagi i propozycje. Pisaliśmy o tym tutaj: www.stary.sacz.pl/pl/3396/172307/Konsultacje_dla_mieszkancow-Twoj_glos_jest_dla_nas_wazny.html, a 15 marca (środa) zapraszamy wszystkich zainteresowanych na godz. 16.00 do sali obrad Urzędu Miejskiego na otwartą debatę w sprawe Gminnego Programu Rewitalizacji. 


Urząd Miejski w Starym Sączu