• slider1.jpg

Dzień Sołtysa – Dziękujemy za zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej wspólnoty Piątek, 10 marca 2017

Z okazji Dnia Sołtysa burmistrz Jacek Lelek zaprosił na okolicznościowe spotkanie do Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania starosądeckich sołtysów i przewodniczących osiedli.

- Sołtysi, przewodniczący osiedli to bardzo ważne osobistości naszej samorządowej wspólnoty. Niezastąpieni łącznicy pomiędzy mieszkańcami i urzędem, współtwórcy społeczeństwa obywatelskiego, motory napędowe małych społeczności i ich rzecznicy. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania samorządu bez sołtysów. - podkreślał burmistrz Jacek Lelek.

- Wasza rola jest nie do przecenienia, ale jest często niedoceniana. - dodawał zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. - Stąd to okolicznościowe spotkanie. Chcemy docenić i podkreślić waszą ważną funkcję. Wiemy jak wygląda praca na pierwszej linii i ją doceniamy.

Spotkanie prowadził sekretarz Gminy Stary Sącz Daniel Śmierciak, a podziękowania i życzenia sołtysom składali jeszcze przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska i Piotr Gniadecki prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej. Ten ostatni podkreślał – Tworzymy jedną samorządową rodzinę wraz z radnymi gminnymi, powiatowymi, miejskimi. W naszej pracy najważniejszy jest dialog i współpraca.

Kilka słów do zebranych skierował również rekolekcjonista Opoki ks. Piotr Adamczyk. Spotkanie było też okazją do wybrania starosądeckiego Koła Sołtysów, które będzie reprezentowało Gminę Stary Sącz w Stowarzyszeniu Sołtysów Ziemi Sądeckiej. Prezesem koła został Kazimierz Ptaśnik, natomiast w zarządzie znaleźli się Halina Dara (nowa sołtyska Gabonia), Józef Kurowski i Marianna Trzebuniak ( przewodnicząca osiedla Lipie).


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria