• slider1.jpg

Jedna firma zainteresowana modernizacją boiska "Sokoła" Czwartek, 09 marca 2017

Dzisiaj minął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego, ul. Bandurskiego w Starym Sączu".

Do przetargu stanęła tylko firma TEL-BRUK z Częstochowy z kwotą  898 998.35 zł brutto oferując 60 miesięcy rękojmi.

Modernizacja stadionu polegać będzie na zainstalowaniu nowych trybun (po przeciwnej stronie niż dotychczas) i kabin dla zawodników rezerwowych, a sam obiekt będzie monitorowany. Wykonawca będzie także musiał wykonać odwodnienie, odcinek kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków opadowych, wybudować mur oporowy i palisady. W zakresie jego prac będą także roboty przy instalacji elektrycznej, budowie dwóch piłkochwytów, wykonanie elementów małej architektury i remont studni wraz z budową zbiornika retencyjnego i instalacji nawadniania.


Urząd Miejski w Starym Sączu