• slider1.jpg

Konsultacje dla mieszkańców - Twój głos jest dla nas ważny Czwartek, 09 marca 2017

Zapraszamy na spotkanie w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 - 15 marca porozmawiamy o Starym Sączu.

Jesteśmy już po spotkaniach warsztatowych dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Stary Sącz, dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020. Teraz czas na debatę publiczną (15 marca) i składanie wniosków (do 17 marca).

Każdy z warsztatów rozpoczął się od  zaprezentowania uczestnikom założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016-2020. Uczestnikom warsztatów zaprezentowano przedsięwzięcia, które proponuje się umieścić w Gminnym Programie Rewitalizacji. Przypomnijmy, że wyznaczono cztery podobszary rewitalizacji (Stary Sącz - Rynek i Śródmieście, Gołkowice Dolne, Barcice Dolne i Barcice). W trakcie prezentacji uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania, czy zjawiska kryzysowe pokazane w Gminnym Prgramie Rewitalizacji (ustalone na podstawie danych statystycznych i informacji przekazanych z różnych instytucji)  odpowiadają rzeczywistym odczuciom mieszkańców.

Na przykład w Gołkowicach podstawowym zjawiskiem kryzysowym, obejmującym większość tego podobszaru rewitalizacji, które zostało zdiagnozowane w trakcie warsztatów, a którego nie było w proponowanym projekcie GPR jest kwestia statusu mieszkańców budynków w ciągu tzw. „kolonii józefińskiej”.  Budynki wykonane według starej technologii wymagają znacznych nakładów związanych z zapewnieniem minimalnego standardu mieszkalnego, jednak każda taka inwestycja wymaga zgody konserwatora zabytków, przygotowania „programu prac konserwatorskich”, itp. Właściciele posesji nie mają środków na przygotowanie takich dokumentacji, a tym bardziej na wykonanie remontów zgodnie z zaleceniami konserwatora – które z reguły powodują ponad dwukrotnie większe nakłady niż w budynkach nie objętych ochroną konserwatorską.

Zaproponowanym przez mieszkańców projektem były więc działania wspierające mieszkańców „kolonii józefińskiej” przy remoncie zabytkowych obiektów (pozyskiwanie środków na dokumentację projektową, pomoc w powołaniu stowarzyszenia lub fundacji, które to podmioty miałby by możliwość pozyskiwania środków na ten cel, itp.). Pojawiła się również propozycja budowy kompleksu rekreacyjno – sportowego na działce gminnej przy Osiedlu „Stokrotka”. W innych lokalizacjach wskazywano m.in. na konieczność podnoszenia jakości edukacji zawodowej, które było domeną Starego Sącza, remont i zagospodarowanie budynku „zerówki” – po zwolnieniu go przez Zespół Szkół w Barcicach, czy zabezpieczenie brzegu Popradu od strony drogi krajowej przed osuwaniem i wymywaniem, 

15 marca zapraszamy na debatę (godz. 16:00, Urząd Miejski, sala narad). Konsultacje trwają do 17 marca i do tego terminu można składać propozycje do Gminnego Programu Rewitalizacji. By propozycja była rozpatrzona musi być złożona na odpowiednim formularzu.

Formularze do pobrania tutaj: 1. img.iap.pl/s/114/7856/Edytor/File/I_rewitalizacja_2016/gpr_formularz_zgloszenia_uwag_Gmina_Stary_Sacz.docx
2. img.iap.pl/s/114/7856/Edytor/File/I_rewitalizacja_2016/gpr_ankieta_Gmina_Stary_Sacz.doc
 

Formularze można również wypełnić i wysłać w aplikacji Google:
Ankieta w sprawie Gminnego Programu Rewitalziacji - goo.gl/forms/jznbiHtj1fQndIBk1
Formularz zgłaszania uwag i przedsięwzięć rewitalizacyjnych - goo.gl/forms/MTGGn8tnq0SVvY1J2

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji i propozycje przedsięwzięć dostępne są tutaj: www.stary.sacz.pl/pl/95597/0/Rewitalizacja.html


 

Urząd Miejski w Starym Sączu