• slider1.jpg

V Zjazd Sądeczan - spotkanie organizacyjne Czwartek, 09 marca 2017

W urzędzie miasta Starego Sącza spotkał się komitet organizacyjny Zjazdu Sądeczan. W ostatni weekend maja na starosądeckich błoniach Sądeczanie po raz kolejny będą podkreślać przywiązanie do swojej rodzinnej ziemi.

V Zjazd Sądeczan rozpoczną 27 maja Wieczorne Sądeczan Rozmowy , a jego główne obchody na starosądeckich błoniach, z uroczystą Mszą Świętą na Ołtarzu Papieskim, odbędą się w niedzielę 28 maja.

Ideą Zjazdu Sądeczan jest pielęgnowanie tradycji Ziemi Sądeckiej, prezentacja jej walorów, piękna folkloru, rzemiosła. Wydarzenie będzie miała jak zwykle również charakter otwartego pikniku dla całych rodzin z wieloma atrakcjami.

Podczas zebrania ustalony został podział zadań i zakres zaangażowania dla poszczególnych członków komitetu organizacyjnego. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka i Zygmunta Berdychowskiego prezesa Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”. Stary Sącz jak przystało na gospodarza imprezy jest w komitecie licznie reprezentowany. W komitecie organizacyjnym pracują m.in. Kazimierz Gizicki zastępca burmistrza Starego Sącza, Maria Sosin - Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Bazielicha w Starym Sącz, Stanisław Sukiennik – Prezes Samorządu Gospodarczego – Małopolska, Paweł Szczygieł – Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz, Roman Jop – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu, nadkom. Krzysztof Pawlak – Komendant Policji w Starym Sączu, ks. dr Marcin Kokoszka – Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu i Wioletta Nowak wicedyrektor Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.


Urząd Miejski w Starym Sączu

Galeria