• slider1.jpg

100 tysięcy euro dla Starego Sącza i Lewoczy Czwartek, 23 lutego 2017

Dla Starego Sącza oznacza to kolejną atrakcję turystyczną, czyli lipcowy Jarmark św. Kingi sfinansowany w ponad 80 % z pieniędzy unijnych.

Wspólny projekt miast partnerskich pod nazwą „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo – Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast” został zatwierdzony do dofinansowania w ramach projektu „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano Jarmark św. Kingi promujący dziedzictwo kulturowe Starego Sącza i okolic. Jarmark potrwa dwa dni, a towarzyszyć mu będą różne wydarzenia i koncerty artystów regionalnych. Istotną częścią programu będzie historyczny pochód przez miasto w strojach z epoki, oratorium o św. Kindze, czy prezentacja prac dzieci uczestniczących w warsztatach malarskich. Same warsztaty potrwają siedem dni, a tematem będzie historia regionu, św. Kinga i mistrz Paweł. Będzie również okazja do spotkania historyków, którzy porozmawiają podczas naukowego sympozjum o dziedzictwie św. Kingi. Lewocza planuje sfinansować z tego projektu odnowę Fontanny Dobroczynności na placu Mistrza Pawła pochodzącą z 1898 r.

- Cieszę się, że udało się zdobyć pieniądze na kolejne działania związane z ożywieniem rynku i zaoferować mieszkańcom i gościom kolejną atrakcję – mówi burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. - Nasze dziedzictwo musimy chronić, popularyzować, pamiętać o nim. Lewocza i Stary Sącz to miasta podobne, mamy piękne rynki, które skupiają w pobliżu większość cennych obiektów. A rynki zawsze skupiały życie miasta i chcemy, by było tak dzisiaj. Mają być miejscem spotkań, nawiązywania kontaktów, prezentacji kultury i tradycji. Liczymy na podniesienie jeszcze bardziej naszej atrakcyjności dla mieszkańców i turystów. Ten projekt wpisuje się w naszą ideę tetniącego życiem rynku przez większą część roku.

Na zdjęciu burmistrz Jacek Lelek i primator miasta partnerskiego Lewocza Milan Majersky.

Stary Sącz i Lewocza to dwa niezwykłe miasta polsko-słowackiego pogranicza. Ważne centra kultury, bogate dziedzictwem historycznym i kulturowym. Na Stary Sącz wielki wpływ wywarła św. Kinga, na Lewoczy zaś mistrz Paweł, genialny rzeźbiarz, działający na terenie dzisiejszej Słowacji na przełomie XV i XVI w. Z podobieństwa stylów wysnuwa się przypuszczenie, że miał związki z norymberską szkołą rzeźbiarską i z krakowską pracownią rzeźbiarską Wita Stwosza. Jego dzieła, bądź rzeźby jego uczniów, są dzisiaj wielką atrakcją turystyczną Lewoczy i całej Słowacji. Warto Lewoczę odwiedzić. Projekt ma przede wszystkim  podnieść atrakcyjność miast uwzględniając ich historię.

- Musimy promować wyjątkowość Starego Sącza, jego klimat i historię, a dzięki skutecznemu staraniu się o pieniądze na ochronę i propagowanie naszego dziedzictwa, tak jak w tym wypadku, oszczędzamy swoje na inne zadania – podkreśla na koniec burmistrz.

Jarmark św. Kingi – 22-23 lipca 2017, Rynek.


Urząd Miejski w Starym Sączu

 

Galeria