• slider1.jpg

Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii Wtorek, 21 lutego 2017

Burmistrz Starego Sącza ogłasza nabór DEKLARACJI przystąpienia do projektu mającego na celu pozyskanie dla mieszkańców środków finansowych na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, kolektory, pompy ciepła).

Urząd Miejski informuje, że trwa nabór wstępnych deklaracji przystąpienia do projektu związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.1.1.

Na działania związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (np. fotowoltaika lub pompy ciepła) możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych.

Mieszkańcy Starego Sącza zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić DEKLARACJĘ i dostarczyć ją do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, Dziennik Podawczy lub Wydział Ochrony Środowiska (pok. 11, parter) w godzinach pracy urzędu. Podpisany i zeskanowany dokument można również przesłać na adres:
gmina@stary.sacz.pl . Zapraszamy również do kontaktu z ekodoradcą, który odpowie na Państwa pytania: tel.: 18 446 02 70 wew. 148.

Deklaracje będą przyjmowane do 31 maja 2017 roku. Realizacja programu nastąpi od III kwartału 2017 r. W zależności od dostępnej puli pieniędzy dopłaty będą realizowane według kolejności złożonych wniosków. Ankieta/deklaracja do pobrania TUTAJ → lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.


UM w Starym Sączu