• slider1.jpg

Kolejna szansa na wymianę starego pieca z dopłatą Piątek, 03 lutego 2017

Stary Sącz znów sięga po pieniądze dla mieszkańców. Wystartowała druga edycja Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Zapraszamy do składania deklaracji dotyczących wymiany pieca i skorzystania z dofinansowania.

Burmistrz Starego Sącza zaprasza do składania deklaracji osoby zainteresowane przystąpieniem do drugiej edycji programu dofinansowania modernizacji istniejących kotłowni węglowych na terenie gminy Stary Sącz z Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). W pierwszej jesiennej edycji tego programu udało się wymienić 69 pieców. Jest to drugi program z którego korzysta Gmina Stary Sącz wspierając mieszkańców w modernizacji kotłowni i walcząc o czyste powietrze. Równolegle realizowany jest również program wymiany pieców w ramach pieniędzy dostępnych w ramach Regionlanego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.  

Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji polegać będzie, tak jak poprzednio na wymianie w domach mieszkańców Gminy Stary Sącz starych i nieefektywnych pieców węglowych na kotły nowoczesne i ekologiczne o wysokiej sprawności. Udział środków i zakres modernizacji zależy od zainteresowania mieszkańców oraz od pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości maksymalnie 7 500 zł przy wymianie starego kotła na kocioł gazowy kondensacyjny i nie więcej niż 4 500 zł przy wymianie na kocioł węglowy spełniające odpowiednie normy.

Dofinansowanie może objąć:
- demontaż starego źródła ciepła,
- zakup i montaż nowego źródła ciepła,
- zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy – (tylko w przypadku kotłów gazowych),
- wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników.

Założenia:
1. Dotychczasowy kocioł węglowy musi być trwale zlikwidowany.
2. Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20 %.
3. Kotły powinny spełniać wymagania Ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC.
4. Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach tego programu.

Deklaracje osób zainteresowanych programem będą przyjmowane do dnia 3 marca 2017 r. na dzienniku podawczym Urzędu oraz w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu. Podpisane i zeskanowane deklaracje można składać również w wersji elektronicznej wysyłając skan na adres: gmina@stary.sacz.pl (i/lub: kkadziolka@um.stary.sacz.pl).

Deklaracja do pobrania img.iap.pl/s/114/7856/Edytor/File/deklaracja/Deklaracja_PONE.pdf

Więcej informacji można uzyskać u Eko-doradcy w Referacie Ochrony Środowiska, tel. 18 446 02 70 wew. 128 (lub wew. 148).


Urząd Miejski w Starym Sączu