• slider1.jpg

Aktualności

 • Piątek, 16 sierpnia

  Czas na Stary Sącz

   Kolejna edycja projektu Małopolska Tour – wielkiego święta miłośników "dwóch kółek” – przed nami! Po Tarnowie i Myślenicach przyszedł czas na Stary Sącz

 • W związku z rozpoczęciem prac budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 294178K ul. Trakt Św. Kingi wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w Starym Sączu w km 0+947,27-1+174,23” nastąpią utrudnienia w ruchu. Odcinek ulicy Trakt Św. Kingi na wysokości boiska sportowego „Sokół” będzie zamknięty dla ruchu kołowego. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Rada Miejska Starego Sącza uchwaliła - na wniosek Burmistrza Starego Sącza - nowy program i regulamin wspierania uzdolnionej młodzieży z Gminy Stary Sącz. Jest to stypendium dla osób szczególnie uzdolnionych i utalentowanych wypłacane przez rok w kwocie 500 zł.

 • Gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie Goran Bregović z zespołem Funeral and Wedding Band, ale energetycznych koncertów będzie całe mnóstwo - 29-31 sierpnia 2019 r. Barcice nad Popadem.

 • W trakcie uroczystej XI Sesji Rady Miejskiej 20 lipca 2019 roku zostały wręczone Honorowe Odznaki Starego Sącza osobom, które zasłużyły się miastu i gminie Stary Sącz. Natomiast Klasztor Sióstr Klarysek otrzymał niedawno ustanowiony Medal Honorowy Starego Sącza.

 • Burmistrz Starego Sącza informuje, że na podstawie Uchwały Nr XVI/159/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Stary Sącz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wpłynęły trzy wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku.

 • Komisje Rady Miejskiej w Starym Sączu pracują nad budżetem. Nim przybierze ostateczny kształt wiadomo, że będzie rekordowy i mocno rozwojowy, bo wydatki majątkowe sięgają 35 mln zł, czyli prawie 28% całych wydatków.

 • Aby uzyskać profil zaufany - bezpłatne uwierzytelnienie obywatela - w systemach e-administracji (ePUAP, CEIDG, ZUS...) należy założyć konto na ePUAP, złożyć i wysłać wniosek o profil zaufany, udać się do punktu potwierdzającego i uzyskać profil zaufany. W Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji (pokój nr 25).

strony 3 4 5 6 7