• slider1.jpg

Aktualności

 • Do konkursu zgłoszono 77 realizacji, wiele z kilkudziesięciomilionowymi budżetami (Bobrowisko 1,5 mln), do ścisłego finału dostało się pięć.

 • Można jescze dołączyć do ponad 200 uczesników nocnego biegu uliczkami Starego Sącza. Do wyboru dystans 3, 6 i 10 kilometrów wokół starosądeckiej starówki.

 • O wsparcie w ramach projektu może ubiegać się rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub opieka nad dzieckiem do lat 3 lub wchodzący na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym oraz rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

 • Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obszarowych

 • W 20 rocznicę kanonizacji Kingi, Pani Sądeckiej i w 20 rocznicę pobytu Jana Pawła II szkoła w Popowicach zorganizowała Gminny Konkurs o św. Kindze. Wydarzeniu patronowali: Konsul generalny Węgier w Krakowie Adrienne Kormendy, Matka Ksieni Starosądeckiego Klasztoru Sióstr Klarysek Edyta Bis i Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza.

 • W gmachu "Sokoła" oraz w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu pojawiły się ważne postacie polskiej i węgierskiej polityki, biznesu, dyplomaci, przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz eksperci z międzynarodowych ośrodków naukowych, analitycznych i think tanków. Przybyło ok. 250 uczestników z Polski, Węgier i innych państw regionu.

 • Poniedziałek, 20 maja

  Świetna muzyka w Starym Sączu

  Małopolska Organizacja Turystyczna zaprasza na 13. edycję Festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie. Inauguracja wydarzenia odbędzie się już 26 maja na Rynku w Starym Sączu. Muzyczne lato na Szlaku Architektury Drewnianej zainauguruje zespół Hrdza, który został założony w 1999 r. w Preszowie na Słowacji.

strony 2 3 4 5 6 7 8