• slider1.jpg

Aktualności

  • Aby uzyskać profil zaufany - bezpłatne uwierzytelnienie obywatela - w systemach e-administracji (ePUAP, CEIDG, ZUS...) należy założyć konto na ePUAP, złożyć i wysłać wniosek o profil zaufany, udać się do punktu potwierdzającego i uzyskać profil zaufany. W Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji (pokój nr 25).

  • Piątek, 18 lipca

    Parking dla AUTOKARÓW

    Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu informuje i przypomina, że postój autokarów możliwy jest tylko w wyznaczonym miejscy, czyli przy ul. Jagiellońskiej (100 metrów od Rynku).

strony 2 3 4 5