• slider1.jpg

Aktualności

 • Specustawa ws. wsparcia firm w związku z epidemią koronawirusa zawiera między innymi zapis o zwolnieniu z obowiązku płacenia składek ZUS dla mikrofirm zatrudniających do 9 osób. Zwolnienie obowiązuje przez trzy miesiące - od marca do maja i dotyczy również osób samozatrudnionych z przychodem nie przekraczającym trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, które opłacają składki tylko za siebie.

 • Odeszła w wieku 94 lat -  spełniona i wdzięczna za czas, który mogła poświęcić potrzebującym. 26 lat dzieliła się w Starym Sączu chlebem, otwierała serca na potrzeby braci i sióstr, wyciągała pomocną dłoń jak nakazywał św. Jan Paweł II. Zapamiętamy ją na zawsze jako uosobienie dobroci, wyrozumiałości i poświęcenia.

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej opracowało sposób pomocy żywnościowej dla osób pozostająych w kwarantannie. Duża rolę w całym systemie odgrywa Ośrodek Pomocy Społecznej.

 • Chroń siebie i swoich bliskich - to hasło to dobry punkt wyjścia do rozsądnych zachowań w obecnym czasie. Rzetelnym źródłem informacji na temat aktulanego stanu rzeczy jest  jest strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Znajdą tam Państwo  praktyki pożądanych zachowań, zasady kwarantanny i bieżące informacje. 

 • Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego w Krakowie nie odwiedzają mieszkań wylosowanych do badań ankietowych do odwołania. Badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

 • Piątek, 27 marca

  Informacja KRUS

  Badania orzecznicze na terenie placówki terenowej KRUS w Nowym Sączu zawieszne do odwołania.

 • Burmistrz Jacek Lelek podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę wodociągu w Mostkach.

 • Ze względu na bieżącą sytuację, potwierdzanie profilu zaufanego jest w tym momencie ograniczone. Przez bankowość elektroniczną bardzo prosto założysz i potwierdzisz profil zaufany. Jest to operacja tak samo bezpieczna jak potwierdzanie profilu w urzędzie miejskim.

 • Rada Miejska w Starym Sączu podjęła 3 marca 2020 r. kolejne uchwały związane z gospodarką odpadami. Sprawdź, co się zmieniło.

strony 2 3 4 5 6 7 8