• slider1.jpg

Aktualności

 • Podczas gali "Fundusze z Kulturą" w Lusławicach organizowanej przez Zarząd Województwa Małopolskiego wyróżniono laureatów, którzy w ostatnim czasie sięgnęli po dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz najlepiej korzystają z tych funduszy.

 • W roku 2018 przypadają trzy ważne rocznice związane z losami wielce zasłużonego dla badań dziejów Sądecczyzny polskiego historyka, pisarza, malarza i etnografa - pierwszego piewcy i "odkrywcy" Ziemi Sądeckiej - Feliksa Jana Szczęsnego Morawskiego: 200. rocznica jego urodzin w Rzeszowie, 120. rocznica śmierci w Starym Sączu oraz 155. rocznica wydania fundamentalnego dzieła "Sądecczyzna.

 • Poniedziałek, 08 stycznia

  Stary Sącz rozpoczął rok koncertowo

  Tradycyjne koncerty noworoczne w Starym Sączu za nami. Goście usłyszeli moc znanej i lubianej klasyki, wykonywanej tradycyjnie na najbardziej prestiżowych koncertach. Królowały oczywiście utwory Straussów.

 • Dla zainteresowanych mieszkańców Gminy Stary Sącz będą prowadzone badania kamerą termowizyjną w dniach od 15 do 26 stycznia 2018 roku. Zgłoszenia przyjmuje eko-doradca w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

 • Czwartek, 28 grudnia

  Nowy sprzęt dla strażaków

  Tuż przed końcem roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Barcic, Gołkowic, Moszczenicy Wyżnej i Starego Sącza zostały doposażone w nowe zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 oraz defibrylatory AED.

 • Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie a Burmistrzem Starego Sącza – Gmina Stary Sącz otrzymała ponad 60 tys. zł dotacji na wyposażenie w 2017 roku szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

 • Betlejemskie Światło Pokoju – znak braterstwa, jedności i pokoju, nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia przynieśli do magistratu harcerze, ale miłych gości z życzeniami było więcej.

 • Po dużej inwestycji realizowanej w gminie Stary Sącza przez spółkę Sądeckie Wodociągi, czas na wielkie samodzielne zadanie. Za 27 milionów złotych Stary Sącz wybuduje ponad 15 kilometrów kanalizacji sanitarnej dla 2228 mieszkańców. Pomogą pieniądze z Unii Europejskiej.

strony 1 2 3 4 5