• slider1.jpg

Aktualności

 • Rząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych. Wojewoda zarządził do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego. Do 25 marca zamknięte będą centra kultury i biblioteki. 

 • Z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy prosimy, aby w miarę możliwości ograniczyć osobiste załatwianie spraw administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu oraz jednostkach podległych.

 • Środa, 11 marca

  Skarby św. Kingi na Wawelu

  Bezcenne dzieła sztuki i materialne symbole kultury czasów panowania dynastii piastowskiej można podziwiwać na Wawelu na wystawie „Skarby epoki Piastów” .To symboliczne spotkanie średniowiecznych insygniów władzy: włóczni św. Maurycego ze Szczerbcem, a wśród nich zespół pamiątek po św. Kindze zachowanych w starosądeckim klasztorze klarysek.

 • Wyłoniono zwycięzców eliminacji gminnych turnieju. Najlepsi będą reprezentować Gminę Stary Sącz w eliminacjach na szczeblu powiatowym.

 • na wspieranie realizacji w 2020 roku zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • na wspieranie realizacji w 2020 roku zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 • Poniedziałek, 02 marca

  14. Dni Księdza Tischnera

  Towarzystwo Miłośników Starego Sącza serdecznie zaprasza na 14. Dni Księdza Tischnera, które odbędą się od 11 do 14 marca 2020 r. Upamiętnią one 89. rocznicę urodzin Ks. Profesora w Starym Sączu, która przypada 12 marca.

 • Dwa spotkania informacyjne w Subregionie Sądeckim dotyczące 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Sprawdź gdzie i kiedy.

 • Od 2018 roku rolników obowiązuje wniosek składany przez internet przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie. Ci, którzy gospodarują na mniejszych areałach, mogli jednak dostarczać do ARiMR papierowe, 1-stronicowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z poprzedniego roku. To ułatwienie będzie dostępne także w tym roku

strony 1 2 3 4 5 6