• slider1.jpg

Aktualności

 • Środa, 07 kwietnia

  Tarcza górska w praktyce

  Gmina Stary Sącz dostała rządowe wsparcie w wyskości 8 mln zł. To maksymalne dofinansowanie jakie mógł dostać samorząd z tego komponentu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na co przeznaczymy pieniądze?

 • Na obszarze zagrożonym nakazuje się m.in. podjęcie działań, w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, poprzez niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków…

 • W związku z trwającymi konsultacjami projektu „ Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Stary Sącz” zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia niżej załączonego FORMULARZA KONSULTACYJNEGO, w którym istnieje możliwość do przekazania swoich opinii oraz ewentualnych uwag do projektu dokumentu.

 • Wtorek, 30 marca

  UWAGA! Ważna informacja!

  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu informuje, że w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu nowosądeckiego, wprowadza się czasowy zakaz sprzedaży na Targowisku Miejskim "Mój Rynek" w Starym Sączu: żywego drobiu i innych ptaków, jaj oraz ubitego drobiu.

 • Aneta Rams jest uczennicą 8. klasy Szkoły Podstawowej w Gaboniu.W finale w Krakowie była jedyną reprezentantką powiatu nowosądeckiego.

 • Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu dostanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowanie na dwa zadania. Zakup nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego, oświetlenia i urządzeń do streamingu i projekt "Podwórze 2.0 - projektuj doświadczenia", czyli na na zajęcia w nowej siedzibie CKiS przy Rynku 5.

 • Portal Onet opublikował zestawienie 10. niezwykłych kameralnych miasteczek z całej Polski. - Tam warto wyjechać - twierdzą autorzy. My nie zaprzeczamy.

 • Tarcza dla gmin górskich to wsparcie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Na rządowych stronach opublikowano wyniki naboru. 8 mln zł to maksymalna kwota jaką można było zdobyć.

strony 1 2 3 4 5