• slider1.jpg

Aktualności

 • Nieprzypadkowo wręczenie medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji odbywa się blisko rocznicy odzyskania niepodległości. Jubilaci przez 50 lat małżeństwa pracowali na rzecz małej starosądeckiej ojczyzny, wychowywali dzieci, służyli przykładem wytrwałości, sumienności, wierności wartościom.

 • Piątek, 08 listopada

  Po Starym Sączu może nawet Harvard

  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Stary Sączu obchodziło 6 listopada 2019 71 lat istnienia szkoły. Święto szkoły to doskonała okazja do złożenia przez pierwszoklasistów ślubowania.

 • Burmistrz Starego Sacza Jacek Lelek zaprasza na obchody Święta Niepodległości 11 listopada.

 • Piątek, 15 listopada

  Zmieniamy miasto na lepsze

  W Kielcach wyróżniono miasta dbające o zasadę zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu przestrzenią. Stary Sącz nagrodzono za "mądre, kreatywne i innowacyjne wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych miasta, w sposób rzadko charakteryzujący miasta małe. Za wizję rozwoju przestrzennego i jej realizację akceptowaną przez mieszkańców i turystów".

 • Wtorek, 03 grudnia

  Koncert noworoczny z klasykami

  Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek zaprasza na koncert noworoczny, czyli tradycyjne spotkanie z wiedeńskimi klasykami w Starym Sączu. Koncert odbędzie się 5 stycznia 2020 r. o g. 17.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Mickiewicza 59. Wstęp wolny.

 • Wtorek, 29 października

  Dzienny Dom Seniora już działa

  Nową placówkę oglądali gminny rajcy. Dzienny Dom Seniora prowadzi Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu".

 • Wtorek, 29 października

  Sprzęt dla młodych druhów

  W ramach programu „Mały Strażak” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kupiono dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 45 kompletów umundurowania koszarowego, 18 hełmów, 9 pasków, 1 hydronetkę.

 • Wtorek, 29 października

  Ratowanie zabytkowych nagrobków

  Informujemy uprzejmie, że jak co roku w uroczystość Wszystkich Świętych na starosądeckich cmentarzach odbędzie się XV kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków koordynowana przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza.

 • Piątek, 25 października

  Dodatkowe środki dla Małopolski

  Małopolska otrzyma więcej środków na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji. Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie ponownego podziału środków finansowych Funduszu na 2019 rok.  Na podstawie uchwały Województwo Małopolskie otrzyma dodatkowe 3501608 zł, co łącznie stanowi kwotę 93634844 zł (podział środków na stronie PFRON).

strony 1 2 3 4 5