• slider1.jpg

Aktualności

 • Burmistrz Starego Sącza wraz z Fundacją na Ratunek zaprasza na pierwszą edycję wyjątkowego biegu w wyjątkowym roku dla miasta, roku Świętej Kingi.

 • Ostatnie konsultacje i uzgodnienia przed budową ścieżki przyrodniczo-obserwacyjnej na stawach – z burmistrzami spotkali się przedstawiciele wykonawcy, projektant ścieżki i kierownik starosądeckiego oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Marek Kroczek.

 • Wtorek, 18 kwietnia

  Pannonica - festiwal niezwykły

  Pannonica Folk Festiwal został doceniony w Europie - za wysoki poziom artystyczny i wkład w międzynarodowy obieg kultury.

 • Piątek, 14 kwietnia

  Konkursy na dyrektorów szkół

  Dzisiaj minął termin składania ofert w konkursach na stanowiska dyrektorów w czterech szkołach podstawowych w Gminie Stary Sącz - wpłynęło osiem ofert.

 • Chcemy poznać oczekiwania i zainteresowanie mieszkańców odnawialnymi źródłami energii (OZE), termomodernizacją budynków i wymianą kotłów.

 • Nasza Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu" aktualizuje Strategię Rozwoju Lokalnego. Dokument  jest podstawą do wszelkich działań podejmowanych przez stowarzyszenie i pozyskiwania dofinansowania na różne projekty.

strony 1 2 3 4 5