• slider1.jpg

Aktualności

 • Od 28 lutego ARiMR przyjmować będzie wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw

 • Wtorek, 19 lutego

  Z oświadczeniem po dopłaty

  W tym roku po raz drugi rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet -za  pomocą  aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom  małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia. Agencja będzie je przyjmowała od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

 • Eksploracje jaskiń (Krzysztof Starnawski), eksploracje literacko-kulturalne (Mariusz Szczygieł), pokazy, filmy podróżnicze i podróżowanie według ... influenserów i blogerów. Będzie się działo.

 • Burmistrz Jacek Lelek uczestniczył w konwencie wójtów i burmistrzów naszego powiatu. Oprócz starosty Marka Kwiatkowskiego i członków zarządu powiatu, wójtów i burmistrzów z naszego regionu, w spotkaniu wziął również udział Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 • W dniu 19.02.2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu (sala obrad) odbędzie się spotkanie informacyjne dot. programu „Czyste powietrze”.

 • Poniedziałek, 11 lutego

  Dyżury pracowników LGD w Gminach

  W ramach działania komunikacyjnego: Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji rozliczania projektów zaplanowano spotkania szkoleniowo–doradcze w poszczególnych gminach.

 • Burmistrz Starego Sącza informuje, że na podstawie Uchwały Nr XVI/159/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Stary Sącz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, dotację celową na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku otrzymały następujące Kluby Sportowe:

 • W siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego, odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli gmin, które mają na swoim terenie Specjalne Strefy Ekonomiczne i firm, które w nich zainwestowały.

strony 1 2 3 4