• slider1.jpg

Aktualności

 • Ostatnie dni to intenyswne prace na drogach w wielu sołectwach. Solidne remonty, nowe nawierzchnie bitumiczne i betonowe poprawią dojazd do wielu domów i osiedli. 

 • Czwartek, 26 listopada

  Faust Ady Sari w muzeum

  Muzeum Regionalne w Starym Sączu wzbogaciło się o bezcenny dar, monumentalny obraz olejny na płótnie przedstawiający Fausta - legendarną postać z dramatu teatralnego Johanna Wolfganga Goethego.

 • Przypominamy, że zbliża się płatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał tego roku - termin 30 listopada 2020 r. 

 • Dwa lata po oddaniu do użytku nadal trwa wielkie zainteresowanie Enklawą Przyrodniczą Bobrowisko w środowisku architektów i projektantów krajobrazu. Poznaliśmy wyniki IX edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE na najlepsze realizacje w Polsce powstałe w latach 2015-2019.

 • Honorowy Obywatel Starego Sącza, wybitny samorządowiec, przez wiele lat burmistrz Starego Sącza i poseł na Sejm RP dwóch kadencji miał 80 lat. 

 • Marszałek Witold Kozłowski odwiedził Stary Sącz i spotkał się z burmistrzem Jackiem Lelkiem. Podczas spotkania omówiono planowane inwestycje w Starym Sączu oraz najważniejsze bieżące sprawy ziemi sądeckiej.

 • Poniedziałek, 16 listopada

  Serce napełnione. Prosimy o jeszcze!

  Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przeznaczony na rehabilitację i leczenie niespełna dwuletniego Filipka, mieszkańca Starego Sącza.

 • Piątek, 13 listopada

  Brama Beskidu rozpoczyna konsultacje

  W związku z koniecznością aktualizacji Kryteriów wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, a także Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2020 (LSR) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu rozpoczyna proces konsultacji społecznych.

strony 1 2 3 4