• slider1.jpg

Urząd miejski

Śladem średniowiecznych mnichów – po Starym Sączu i Lewoczy

 

 

TYTUŁ  MIKROPROJEKTU: Śladem średniowiecznych mnichów – po Starym Sączu i Lewoczy

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 

PERTNER WIODĄCY/WNIOSKODAWCA:  Gmina Stary Sącz

PARTNER MIKROPROJEKTU:  Miasto Lewocza  

WARTOŚĆ CAŁKOWITA MIKROPROJEKTU:  54 338,94

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA  Z UE: 46 188,09 €

OKRES REALIZACJI: 01-2021  -  12-2021

 

CEL PROJEKTU:  Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

 


Czwartek, 25 lutego 2021

Szlak Średniowiecznych Mnichów, czyli nowa trasa dla turystów w Starym Sączu stała się w ostatnim czasie obiektem zainteresowania wielu lokalnych mediów.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu zostali zaproszeni do udzielenia wywiadu dla Radia Kraków. Podczas spaceru z reporterem zostały zaprezentowane m.in. kociajdy, czyli wąskie uliczki wybrukowane otoczakami. To właśnie one mają zostać wyremontowane z dbałością o zachowanie ich w pierwotnych stanie.  Przejście szlaku będzie możliwe dzięki specjalnie stworzonej do tego aplikacji.

Materiału z wywiadu można posłucha na stronie: radiokrakow.pl